Nyheter

Ny rapport efterlyser mer digitalisering

Ramirent
Foto: Ramirent

Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen idag anser att deras arbetsplats behöver bli mer digital för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Det visar Ramirentrapporten 2022, som släpptes i april.

En ökad digitalisering ses av många som nyckeln till en mer effektiv byggbransch. Det är något som även bekräftas i Ramirentrapporten. Här menar 40 procent att ökad digitalisering skulle hjälpa dem att få bättre koll på projekten, 33 procent att det skulle gå lättare att planera personalresurserna och 23 procent att det skulle ge ett bättre utnyttjande av maskiner och material. Men digitaliseringen ses även som en möjlighet för att öka säkerheten, skapa en bättre arbetsmiljö och få bättre koll på projektens miljöpåverkan.

– Kan vi skapa ett bättre flöde för utbyte av information mellan olika aktörer kring områden som logistik, material- och maskinhantering, finns det stora effektivitets- och lönsamhetsvinster att göra genom digitalisering. När vi sedan kopplar ihop maskin-, process- och affärsdata för att driva förbättring och utveckling, då kan vi skapa riktigt effektiva flöden och därmed bättre byggprojekt, säger Johan Eckerby, chef för bland annat affärsutvecklingen på Ramirent.

Mer konkurrenskraft

Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen idag anser att deras arbetsplats behöver bli mer digital inom de närmsta tre åren, för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Största anledningen till att man inte redan är mer digital, är framför allt att kunskapen saknas hos såväl ledningen (17%) som personalen (22%), visar rapporten. Nästan var fjärde person uppger dessutom att viljan att digitalisera saknas på företaget. 17 procent tycker att det saknas bra digitala lösningar på marknaden och 14 procent har inte tid att implementera nya system.

– Det stämmer att det finns för få lösningar där vi kan integrera och tolka information från olika typer av system. Och vi får inte någon effekt förrän vi börjar agera på informationen vi samlar in. Först när systemen går att samköra med varandra, kommer branschen på allvar börja digitaliseras, menar Johan Eckerby.

Ny teknik på byggena
Drygt var fjärde (27%) som jobbar i branschen svarar att de använder e-handel idag. Var tredje beställer minst hälften av vad som används på bygget via e-handel. De största anledningarna till att man inte beställer mer över nätet, är att man inte hittar allt man behöver, att man upplever att det tar längre tid eller att man behöver rådgivning från kunnig personal.

Uppkopplade maskiner är något som används på byggarbetsplatsen, uppger var femte person i Ramirentrapporten. Även automation och drönare blir allt mer vanliga. Robotar (5%) och AI-teknik (3%) har däremot ännu inte fått något större genomslag ute på byggena.

Det här används främst digitala system till idag på byggarbetsplatserna

  • 64% Administration
  • 50% Ritningar och modeller
  • 39% Uppföljning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • 33% Projekt- och resursplanering
  • 23% Maskin- och materialhantering
  • 21% Logistik och transport

Källa: Ramirentrapporten

* Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet och inkludering. I enkäten har man även ställt frågor kring psykisk ohälsa och kompetensbehov inom byggbranschen.