Nyheter

Ny tjänst ska varna för oseriösa företag

Foto: ID06

Snart ska det bli enklare för köpare av byggtjänster att upptäcka oseriösa leverantörer.

Den nya tjänsten ID06 Bolagsdeklarationen varnar med röd och gul flagg i systemet.

– Projektledare och platschefer ska kunna känna sig trygga med att företag som de anlitar gör rätt för sig, säger Elin Gyrulf, verksamhetsområdeschef för ID06 Bolagsdeklaration. 

ID06 har blivit ett verktyg för sund konkurrens genom transparens på den svenska byggmarknaden. Nu utvecklar man tjänsten vidare, och efter sommaren lanseras ID06 Bolagsdeklaration.

Syftet att ge beställare av byggtjänster tidsbesparingar i kontrollarbetet genom att ge en pålitlig och realtidsnära bild av alla verksamma entreprenörer i projektet.  

En beställare av en byggtjänst kan genom den nya tjänsten skapa en digital förteckning över alla företag som ingår i ett projekt. Det går även att skapa underentreprenörskedjor i systemet för att få en visuell överblick av vilka företag som finns på arbetsplatsen och vilken relation de har till varandra. 

– Det blir enklare att få en överblick över vilka företag som befinner sig på arbetsplatsen och hur deras legala status är. Den tydliga kopplingen mellan ID06-kortets funktioner och ID06 Bolagsdeklaration ger användaren möjlighet att direkt se om ett företag som inte är kontrakterat dyker upp på arbetsplatsen, berättar Elin Gyrulf, verksamhetsområdeschef för ID06 Bolagsdeklaration.  

Företagen i projektets förteckning kontrolleras löpande utifrån ett antal parametrar såsom; bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering, om de betalar sina arbetsgivaravgifter eller om de har skulder hos Kronofogden eller Skatteverket etc. ID06 får uppgifterna via kreditupplysningsföretag.

ID06 Bolagsdeklaration kategoriserar leverantörerna enligt principen OK (grönt), observation/undersök (gult) eller varning (rött), baserat på de inhämtade uppgifterna. När systemet upptäcker något avvikande i parametrarna skickas e-post med länk till informationen i systemet till användaren.

– Tjänsten ska vara ett stöd framförallt för projektledare och platschefer som idag ska vara allkonstnärer och ha koll på allt. Den här informationen har de inte kunnat få samlad på det här sättet tidigare. Verktyget sparar tid eftersom projektledarna kan lägga fokus på de företag som har gul och röd flagg istället för att behöva kontrollera alla. 

ID06 har utvecklat sin nya tjänst under två år. Trafikverket har fått agera piloter med ett antal projekt. Projektledare på Trafikverket har snabbt kunnat få besked om en entreprenör eller underentreprenör har obetalda skatter eller avgifter.

– ID06 Bolagsdeklaration är ett tidsbesparande branschverktyg som i framtiden kan användas i mycket större skala för att kontrollera hela entreprenörskedjan i ett kontrakt. Förhoppningsvis kan verktyget vidareutvecklas för att underlätta också kontrollen av arbetsrättsliga villkor såsom löner och arbetstider, säger Roger Rang, inköpsstrateg socialt ansvarstagande, Trafikverket.

Den nya tjänsten kommer att ingå i årsavgiften för ID06-anslutna företag, och planen är att lansera den efter sommaren.

– Målet är att alla ska betala skatt och göra rätt för sig, avslutar Elin Gyrulf.

Susanne Bengtsson, Marielle Korend Larsson