Nyheter

Ny vd till affärsområde Fastighet

Krister Johansson har rekryterats till positionen som vd för Sernekes affärsområde Fastighet. Inom affärsområdet förvaltar och utvecklar Serneke fastigheter för långsiktig värdestegring.

Krister har under de två senaste åren varit vd för Fastighetsaktiebolaget Tornstaden. Innan dess var han byggchef på Mölndalsbostäder och var då bland annat med och utvecklade Mölndals centrum.

På Serneke kommer Krister hantera nya projekt inom affärsområde Fastighet samt sköta den tekniska förvaltningen, men främst kommer det handla om att förbättra och utveckla nya och befintliga fastigheter.

Han tillträder tjänsten den första veckan i december.