Nyheter

Nya hus klarar inte energikraven

Närmare 60 procent av de byggnader som byggdes 2007–2012 klarar inte energikraven i Boverkets byggregler (BBR). Det visar en undersökning som myndigheten gjort, utifrån uppgifter i energideklarationsregistret.

Boverket har gått igenom energiprestandan för 2 000 nyproducerade byggnader. Man har enbart tittat på uppmätta värden. Det visar sig att över hälften av de nya husen, byggda mellan 2007–2012, inte klarar energihushållningskraven i BBR. Det skriver tidningen VVS Forum.

Årgångarna 2007 och 2008 är sämst, ur energisynpunkt. Hela 64 procent av dem klarar inte energikraven i BBR. Bäst är byggnaderna som byggdes 2012, där de flesta, 83 procent, klarar BBR. Dock är underlaget mindre.

– Boverket har gjort djupdykningar i energideklarationsregistret som totalt omfattar 460.000 byggnader. Vi kan ändå se att trenden går i rätt riktning från ett medelvärde på 123 kWh/m² år 2002 till ett snittvärde på 80 kWh/m² 2012, säger Sofia Lindén, arkitekt och projektledare på Boverket, till VVS Forum.

Boverket föreslår samtidigt att energikraven för flerbostadshus i Stockholm och mellersta Sverige skärps från dagens 90 kWh/m², år till 80 kWh/m², enligt VVS Forum. Dessutom införs en ny klimatzon, där bland andra Göteborg och Malmö ingår, med energikrav på 70 kWh/m² för flerbostadshus.

En annan nyhet i de nya energikraven är att bostadshus nu är uppdelade i småhus och flerbostadshus, där småhusen behåller samma nivåer som i dag med undantag för Zon 4 där kravet skärps till 80 kWh/m² (ej eluppvärmda).

De nya energikraven kan träda i kraft från första januari 2015, men Boverket vill ha ytterligare tid på sig då remissen kommer att gå ut mitt i semestern. I så fall kan de nya energikraven träda i kraft först under våren 2015.