Nyheter

Nyemission ska rädda Rörvik Timber

Rörvik Timber-koncernen har cirka 1,2 miljarder kronor i skulder och har varit under företagsrekonstruktion sedan i april förra året. Nu föreslår styrelsen för koncernen en nyemission om cirka 250 miljoner kronor. Beslut ska fattas vid en extra bolagsstäm

En överenskommelse har även träffats med Nordea, som har fordringar om cirka 600 miljoner kronor på Rörvikgruppen. Överenskommelsen innebär bland annat att banken skriver av 150 miljoner av lånen och konverterar ytterligare 100 miljoner av lånen till aktier i bolaget.

— Det ser väldigt lovande ut. Det är så viktigt att göra bolaget starkt mot marknaden. Detta är positivt för alla, säger Börje Andersson, rekonstruktör för Rörvik Timber.

Bolagets huvudägare och styrelseordförande Johan Hansen meddelar att han tänker utträda ur styrelsen inför den extra bolagsstämman. Han har dock förbundit sig att rösta för nyemissionen på stämman. Johan Hansen äger 60 procent av kapitalet och 74 procent av rösterna i Rörvik Timber.

Om bolagsstämman inte ställer sig bakom styrelsens emissionsförslag är styrelsens bud att Rörvik Timber ska likvideras.

Rörvik Timber fick likviditetsproblem när trävarumarknaden försvagades under våren 2008 och priserna föll. Dessförinnan hade koncernen investerat kraftigt och ökat produktionsvolymen. Situationen förvärrades av finanskrisen, som ledde till att många av Rörvik Timbers kunder fick pengaproblem.

Under hösten 2008 började Rörvik Timber vidta åtgärder för att anpassa produktionen till efterfrågan. Produktionsvolymerna minskades och 170 medarbetare fick lämna företaget. I april 2009 ansökte bolaget om företagsrekonstruktion.

I dagsläget har Rörvik Timber-koncernen drygt 400 anställda.