Nyheter

Nytt bakslag för Sh bygg i slottstvist

Uppsalabolaget Sh bygg får avslag även i hovrätten i en fordringstvist mot Statens fastighetsverk, som gäller ett stort restaureringsarbete av fasaderna på Stockholms slott.

Byggbolaget har krävt SFV på ett mångmiljonbelopp, men måste nu istället stå för motsidans rättegångskostnader i hovrätten på över 728.000 kronor.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom vilket betyder att Sh bygg, sten och anläggning AB ska ersätta Statens Fastighetsverk för dess rättegångskostnader i hovrätten med 728 560 kr, varav 680 000 kronor avser ombudsarvode.

Upphandling, avtal och pris efter offentlig upphandling tecknade Sh bygg och Statens Fastighetsverk (SFV) den 28 februari 2011 ett entreprenadavtal avseende restaurering av fasader på Stockholms slott, den första av totalt 22 inplanerade etapper under 20-25 år. Etappen avsåg Norra Logårdsfiygelns norra och östra fasader. Entreprenadformen var en utförandeentreprenad upphandlad som generalentreprenad.

Tvisten handlar bland annat handlat om att det, enligt Sh bygg, harförekommit hinder i den mening som avses i AB 04 kap. Bland annat bakmurens sämre skick, omstaffling av stenar (dvs. ny placering av sten vid åter montering), ändrad utformning av kramlor och ökad mängd arbete.

SFV har bestridit de åberopade förhållandena. Det är i och för sig möjligt att mängden arbete ökat i förhållande till vad Sh bygg ursprungligen räknade med, men det saknar betydelse eftersom arbetet utfördes på löpande räkning.

SFV förnekar också att parterna enats om förlängning av kontraktstiden och menar att de fyra förhållanden som Sh bygg åberopat inte utgör inte hinder som ger rätt till tidsförlängning.

När det gäller fastprisdelen skriver hovrätten i domen: ”Slutligen finner hovrätten att bevisningen under alla förhållanden inte ger stöd vare sig för att Sh bygg har underrättat SFV om de påstådda hindren eller för att verket haft eller borde ha haft sådan insikt som anges i AB 04 kap. 4. § 4. Enligt samma bestämmelse har Sh bygg därför förlorat sin rätt att åberopa de påstådda hindren. Hovrättens slutsats är således att Sh bygg inte är berättigat till ytterligare ersättning avseende fastprisdelen”.

Hovrättens slutsats är också att kontraktstiden inte har förlängts till efter den 29 februari 2012 samt att Sh bygg inte heller haft rätt till förlängning därefter.