Nyheter

Nytt snabbspår till träindustrin

Undertecknande av avtal för snabbspår. Fr v: Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, bostadsminister Peter Eriksson och David Jonsson, VD TMF. Foto: Susanne Bengtsson

Arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsförmedlingen lanserar ett nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin.  

Bristyrken är bland annat snickare av olika slag och CNC-operatörer.
Det är roligt att det är full fart i byggbranschen, men detta har lett till nya problem med kompetensbrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.  
För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.   
På tisdagens skrevs avtal mellan regeringen och representanter för  Trä och Möbelföretagen, TMF, och Facket för skogs-, trä och grafisk bransch (GS). 
– Vi är jätteglada att arbetsmarknadens parter vill hjälpa till och att intresset är så stort. Det är arbetsgivarna och fackförbunden själva som är bäst på att ta hand om de nyanlända. Nu när vi har en stor arbetsbrist vore det slöseri att inte utnyttja nyanlända som en resurs i arbetslivet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. 
Snabbspåret för nyanlända inom träindustrin riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom TMF och GS avtalsområde, däribland snickare av olika slag, träarbetare, montörer, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare.
– Drömmen vore förstås att hitta personer som har jobbat på småhusfabrik, men den chansen är nog inte så stor. Det viktigaste för företagen är att hitta rätt personer med rätt egenskaper och validerbar kunskap, säger David Johnsson, vd TMF. Snabbspåren är en liten – men viktig åtgärd. Men vi lurar oss om vi tror att vi kan anställa stora volymer genom snabbspåren. Om näringslivet ska börja anställa krävs andra åtgärder som till exempel skattelättnader.

Snabbspåret innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. 

– Vi välkomnar initiativet med snabbspår. Vi är vana att ta emot nya svenskar på våra fabriker, men visst har vi stött på utmaningar. Det handlar främst om svårigheter med att validera kunskap samt språkproblem. Vi har anställt en egen SFI-lärare som utbildat de anställda i svenska eftersom det är så viktigt med språket ute i arbetslivet , säger Ulrika Liiv, kommunikationschef på Obos, en norsk koncern där bland annat Smålandsvillan och Myresjöhus ingår.

När regeringen nu väljer att koppla på ytterligare en vagn på sitt snabbspår är träindustrin ett naturligt val. 
– Vi i regeringen ser gärna att vi använder trä, trästommar och prefabricerat inom byggandet eftersom det minskar klimatpåverkan och är bra ur miljösynpunkt. Träindustrin i Småland tar ett stort ansvar, och det är roligt att se hur man ta hand om nyanlända, säger Peter Eriksson.