Nyheter

…och det gör även fasaderna

Solpaneler på husfasader är fortfarande ovanliga runt om i Sverige. Nu planeras flera byggen med solpaneler.

Hans Bergström, arkitekt och delägare till företaget Brunnberg & Forshed i Stockholm, skissar just nu på sitt första projekt med solceller i fasaden. Det är en bussdepå i Hammarby Sjöstad. – Solceller och paneler kommer helt klart i fasaderna. Inte i samma utsträckning som på taken, men trenden är tydlig även på fasaderna, säger Hans Bergström. Det som styr utvecklingen är framför allt byggregler, men även kunder, som ställer allt tuffare krav på energieffektivisering. Det betyder fasader som byggs tätare, av material med en inbyggd tröghet mot temperaturvariationer, och med mindre eller färre fönster som minskar behoven av att värma och kyla. Ett exempel på en toppmodern fasad är Skandias huvudkontor i Stockholm. Huset har så kallade dubbelskalsfasader med en betongskiva ytterst, följt av ett lager isolering. Innanför är det en betongskiva, därpå ett mellanrum på 17 centimeter, och längst in är det en glasskiva. Poängen är dels att fasaden har betongens tyngd och tröghet mot värmevariationer, dels att överskottsvärmen kan ventileras bort så att man inte behöver kyla huset. Träfasader får vi också se mer av, tror han. Och möjligen också ”gröna” fasader, med exempelvis mossor, som är täta och klarar värmeskillnader. Sådana hus behöver inte värmas och kylas lika mycket som de med vanliga fasader.