Nyheter

Ökad satsning på järnvägen

Regeringen vill satsa 620 miljoner kronor för att åtgärda flaskhalsar i järnvägstrafiken redan under 2015.

Järnvägssatsaningen presenterades som en del i vårbudgeten.

Regeringen presenterade på tisdagen ökade satsningar på järnvägsunderhåll som en del av den kommande vårändringsbudgeten. Satsningen innebär extra anslag på 620 miljoner kronor för 2015 och 1,24 miljarder kronor årligen fram till och med 2018.

Syftet är att maximera järnvägens funktion i väntan på större satsningar på järnvägen. I underhållet ingår att bygga bort flaskhalsarna som orsakar förseningar och stopp i trafiken – att renovera kontaktledningar växlar, ställverk och räls.

– Det är positivt med mer pengar till underhåll av våra järnvägar. Men ska vi klara Sveriges framtida konkurrenskraft krävs betydligt större satsningar. Sveriges Byggindustrier vill därför se en parlamentarisk bostads- och infraberedning som kan säkra en långsiktighet för såväl budget som finansiering av bostäder och infrastruktur, kommenterar Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, förslaget.