Nyheter

Oklara regler för rot-avdraget

Det finns ett stort intresse för det nyinförda rot-avdraget. <br></br> — Vi får väldigt många frågor varje dag, säger Hans-Erik Axelsson på Skatteverket. <br></br> Men ännu är rot-avdraget bara ett förslag från regeringen, vilket

När regeringen snabbt ville införa stimulansåtgärder för byggsektorn hamnade Skatteverket i kläm.
— Normalt brukar vi har mer på fötterna när det kommer något nytt. Men så var det inte den här gången. Vi blev lika överraskade som alla andra, berättar Hans-Erik Axelsson.

Eftersom förslaget om rot-avdrag ännu inte har klubbats av riksdagen har det inte heller skrivits någon lagtext om vad som egentligen gäller. Regeringen har dock publicerat en text om sina avsikter kring rot-avdraget.

— Vi försöker klara oss så bra vi kan tills den nya lagtexten kommer genom att svara utifrån den gamla lagstiftningen. Men det gör att den som beställer jobbet blir lite osäker, säger Hans-Erik Axelsson.

Det är framför allt olika gränsdragningar som Skatteverket har svårt med. Till exempel vad som gäller vid balkongarbeten i bostadsrätter.

I den gamla lagstiftningen hade både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare rätt till rot-avdrag, men i de nya reglerna är det bara innehavarna som kan göra avdrag.
— Då blir det gränsdragningsfrågor till exempel för balkonger. Det är ju normalt en yttre åtgärd som är föreningens ansvar, men frågan är om man kan överlåta det ansvaret till bostadsrättsinnehavarna, säger Hans-Erik Axelsson.

Ett annat frågetecken gäller markarbeten. Förra gången rot-avdraget var infört kunde man inte få skattereduktion för markarbeten. Men nu tror Skatteverket att en skattereduktion kommer att medges vid markarbeten om dessa görs i anslutning till en om- eller tillbyggnad.

De som ringer till Skatteverket med frågor om rot-avdraget har ingen större förståelse för att myndigheten inte kan svara på alla frågor, menar Hans-Erik Axelsson.
— Nej, de vill ju ha detaljer. De vill veta om de får eller inte får rot-avdrag. Men de allra flesta kan vi ju svara att de kommer att få göra avdrag, säger han.

Lagtexten om det nya rot-avdraget väntas vara klar någon gång under våren.