Nyheter

Ökning av antalet påbörjade lägenheter

Bostadsbyggandet ökade första halvåret. Foto: Susanne Bengtsson.

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 19 700 lägenheter under första halvåret i år, enligt statistik från SCB.

Årets siffror är en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2013, då 14 578 lägenheter började byggas.

Påbörjade lägenheter i flerbostadshus står för den större delen av ökningen då cirka 4 750 fler lägenheter påbörjades jämfört med första halvåret 2013.

I Stor-Stockholm påbörjades 5563 lägenheter första halvåret 2014. Samma period 2013 påbörjades 5881 lägenheter i samma område. Stor-Göteborg ökade sin nybyggnation av bostäder januari-juni 2014 då 1760 lägenheter påbörjades (1653).

Även byggandet av småhus har tagit fart, 11 procent eller cirka 350 fler lägenheter i småhus har påbörjats jämfört med 2013. Totalt påbörjades cirka 3 550 lägenheter i småhus och 16 150 i flerbostadshus under första halvåret i år.