Nyheter

Ökning av dödsolyckor

Antalet dödsolyckor i byggbranschen ökade 2010 jämfört med året innan.

— Möjliga förklaringar är det dåliga vädret förra året, och att fler kom i sysselsättning jämfört med 2009, säger Kjell Blom, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Totalt dog 14 personer inom byggbranschen 2010. Året innan dog nio personer, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Vad som orsakat ökningen är svårt att säga, anser Kjell Blom.

— Det är för tidigt att dra några slutsatser. Sedan kan man ju spekulera i eventuella orsaker. Till exempel kom vi in i en högkonjunktur 2010 med fler i sysselsättning jämfört med året innan. Det kan också innebära att tempot och stressen på arbetsplatserna ökade, säger han.

Kjell Blom nämner också det dåliga vädret förra året.

— Det kan kanske spela roll. Om vi inte tittar på dödsolyckor utan fallolyckor så ökade dessa under mars och december, då det var dåligt väder, säger han.

Sett i ett längre perspektiv har antalet dödsolyckor i byggbranschen minskat under flera år.

— Därför måste vi nu fråga oss varför det, för första gången på länge, sker ett trendbrott. Men man kan också fråga sig vad som är ett trendbrott. Är det ökningen av dödsolyckor 2010 eller är det 2009 som sticker ut? Då var det faktiskt extremt få dödsolyckor jämfört med andra år, säger Kjell Blom.

I nuläget håller Arbetsmiljöverket på att analysera all dödsfallsstatistik från förra året.

— Jag vet inte när vi är klara. Men vi brukar komma med slutgiltig statistik kring frågor som detta runt juni, säger Kjell Blom.

Antal dödsolyckor i byggbranschen

2010: 14

2009: 9

2008: 17