Nyheter

Okunskap bakom ”fulel”

Foto: EIO.

Varje år måste elteknikföretag åtgärda tiotusentals felaktiga elinstallationer i svenska hem.

”Fulel” förekommer främst inom ROT, men även vid nyproduktion.

– Det är ingen större skillnad på kunskapen hos privatpersoner och professionella beställare, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på Elektriska Installationsorganisationen, EIO.

Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, gav Novus i uppdrag att göra en undersökning bland sina medlemsföretag om felaktiga elinstallationer, hur vanligt det är och vad som är orsaken till detta.

Undersökning visar att det finns en stor risk att svenska hus är fulla med farliga elfel som kan leda till personskada och brand.

I genomsnitt åtgärdar elteknikföretag felaktiga elinstallationer varannan vecka – 23 gånger per år. Eftersom EIO har 2 800 medlemmar innebär det tiotusentals insatser varje år. En femtedel av de åtgärdade installationerna bedöms som direkt farliga medan hälften hade blivit farliga på sikt. 

Undersökningen visar också att ”fulel” uppstår dels när övermodiga hemmafixare utför elarbeten själva, dels när företag och yrkesmän utan kunskap eller behörighet installerar el, så kallade fuskelektriker.

– Det finns en utbredd okunskap, både hos allmänheten och bland yrkesmän, om vad man enligt ellagen får göra utan att vara behörig och vad som kräver behörighet, säger Johan Martinsson.

60 procent av de felaktiga installationerna hittar man på ROT-sidan.

– När privatpersoner ska renovera hemma är det ofta priset som styr. En fuskelektriker i det här fallet är ofta en snickare som tycker att han även kan fixa elen.

En mer överraskande siffra är att felaktiga elinstallationer förekommer även inom nyproduktion.

– Det är ingen större skillnad på kunskapen hos privatpersoner och professionella beställare. Även hos de stora byggbolagen har man låg kompetens när det gäller elarbeten.

Hur ska ni göra för att få bort ”fulel” från marknaden?

– Det vi kan göra är att informera och utbilda. Mitt råd till byggbranschen är att kontrollera behörigheten hos de elföretag man upphandlar och anlitar. 

Under perioden 11 september till 2 oktober 2014 skickades en webbenkät ut till samtliga EIOs medlemmar. Totalt svarade 502 medlemmar vilket ger en deltagarfrekvens på 20 procent. Undersökningen genomfördes av Novus Group International AB.

 

FAKTA

  • 9 av 10 elteknikföretag har åtgärdat felaktiga installationer det senaste året.
  • 71 procent av elektrikerna stöter på felaktiga installationer en eller flera gånger i månaden.
  • 55 procent av dessa felaktiga installationer utförs av ”hemmafixare” . 39 procent har utförts av ”fuskelektriker”.
  • 20 procent av alla felaktiga installationer är direkt farliga.
  • De flesta felen är kopplade till renoveringar och ombyggnad. Men i hela 10 procent av fallen gäller det nyproduktion.
  • Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel.

Källa: EIO