Nyheter

Omtag för Ture torn – klart för byggstart

Illustration som visar den nya höghuset Ture Torn.
Ture torn, som är en del av det nya kvarteret, kommer att omfatta 20 våningar och blir det hittills högsta bostadshuset i Sollentuna. BIld: Borätt AB

Det blir omtag för Ture Torn, som blir Sollentunas högsta bostadshus när det står klart.
Kommunfullmäktige har nu godkänt försäljningen av fastigheten och genomfört nya förhandlingar efter att de förra strandade.

Fastigheten, Traktören 16 vid nya Malmplan, är en del av de nya kvarter som växer fram på det område i södra Tureberg där Sollentunamässan tidigare låg.

Nyligen blev det klart att AB Borätt får köpa den. AB Borätt och Seniorgården, som ägs av JM AB, kommer redan under mars att ta det första spadtaget.

Ture torn, som är en del av det nya kvarteret, kommer att omfatta 20 våningar och blir det hittills högsta bostadshuset i Sollentuna. Första inflyttning beräknas kunna ske från hösten 2026 i de lägre delarna av kvarteret.

220 bostadsrätter i Ture Torn

Utöver köpavtalet har Sollentunas kommunfullmäktige även godkänt ett genomförandeavtal med AB Borätt.

Utöver en högre del ska fastigheten bestå av en lägre del. Totalt ingår cirka 20 000 kvadratmeter med plats för cirka 220 bostadsrättslägenheter, varav cirka 25 procent blir seniorbostäder.

Utöver bostäderna kommer fastigheterna att innehålla cirka 500 kvadratmeter lokalytor samt 930 kvadratmeter, som man ännu inte bestämt om det ska bli lokaler eller bostäder.

Markanvisningstävling

Försäljningen till AB Borätt grundar sig på den markanvisningstävling som Sollentuna kommun genomförde åren 2017-2018. AB Borätt och Seniorgården AB, dotterbolag till JM AB, stod då som vinnare och parterna tecknade därefter ett markanvisningsavtal.

På grund av det försämrade marknads- och konjunkturläget under 2022-2023 kunde inte AB Borätt och Seniorgården AB fullfölja köpet av fastigheten med de villkoren i tävlingen och markanvisningsavtalet. Kommunen valde därför att avsluta förhandlingen och har nu istället förhandlat fram nya köp- och genomförandeavtal för fastigheten Traktören 16. Här ingår regleringar som är bättre anpassade till dagens marknadsläge.

Försäljningen är villkorad med produktionsstart under år 2024.