Nyheter

Överklagar miljonböter

Akademiska Hus överklagar förvaltningsrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

10 juni biföll förvaltningsrätten Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus. Ärendet gällde en upphandling av entreprenör till ny- och ombyggnationen av Skogishuset på Campus Umeå.

Domen innebär att Akademiska Hus ska betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift. Akademiska Hus menar dock att bolagets verksamhet är av kommersiell karaktär då bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad, verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor och genererar en marknadsmässig avkastning och därför ska de inte omfattas av LOU.

Akademiska Hus säger i ett pressmeddelande att de hoppas på en prejudicerande dom och då krävs ett avgörande i överinstans.