Nyheter

PÅ NYA JOBB

n NAI Svefa har rekryterat Christer Skagerlind till vd för deras nya dotterbolag inom mark- och exploateringstjänster. Christer har under de senaste 2,5 åren varit vd för NVB-bolaget, det vill säga NCC:s, Veidekkes och Besqabs gemensamma projektutvecklingsbolag för Beckombergaområdet (cirka 1 000 lägenheter) utanför Stockholm.

n Tommy Lenberg blir ny fastighetsutvecklingsdirektör på Locum.

– Det ska bli väldigt spännande att få arbeta med dessa strategiska frågor; att stötta våra ägare och hyresgäster i vårdutbyggnaden. För vi står inför en verklig expansion och det gäller att vi skapar hållbara lösningar – både på kort och lång sikt. Utmaningen blir att föra samman alla intressen som till exempel vårdens, ägarens och politikernas med vår kompetens om fastigheterna, säger han.

Tre ledningspersoner har nyligen anställts på Locum; Christina Hallberg som personaldirektör i december. I januari börjar Stephan Woodbridge från Skanska som projektdirektör och Lars Eliasson från Fortum som teknisk direktör.

n Sedan den 1 januari 2010 är Fredrik Silfver anställd som försäljningschef på Mockfjärds Fönstermästaren.

n Kia Orback Pettersson föreslås bli ny styrelseledamot i JM.