Nyheter

På nytt jobb

Hallå där….

…Lau Borch, som har utsetts till ny vd för Sydark Konstruera AB, ett konsultföretag med arkitekter, konstruktörer och projektledare.

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

– Jag är 36 år gammal och uppväxt i Linköping. I samband med studierna sökte jag mig tillbaka till de danska rötterna och en Öresundsregion i förvandling.  Senast har jag jobbat tio år som projektledare på JM där huvudfokus har varit projektutveckling av bostäder.

Varför väljer du att ta steget från beställarsidan till konsultsidan?

– Genom att ha arbetat med Sydark Konstruera i flera projekt som beställare har jag fått uppleva vad en sund företagskultur och engagerade medarbetare betyder för det resultat kunden får. När jag fick frågan om jag ville vara med och vidareutveckla Sydark Konstrueras framgångsrecept med tätt samarbete mellan arkitekt, konstruktör och projektledare tvekade jag inte att ta steget från beställarsidan till konsultsidan.

Hur ser du på samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer, byggnadsingenjörer och projektledare?

– På Sydark Konstruera jobbar arkitekteter och konstruktörer väldigt tätt och har stor förståelse för varandra. Varje disciplin kuggar i en annan och man får en fungerande helhet. Detta har blivit ett framgångskoncept och en av anledningarna till att jag väljer att hoppa på det här uppdraget.

Vilka stora uppdrag/projekt jobbar Sydark Konstruera med?

– Några av de projekt som företaget har igång just nu är Sjöstadens skola Limhamn A och K, Geijerskolan Limhamn A och K, Thulepark bostäder åt Sundprojekt, Flottiljen bostäder åt JM och Juvelen bostäder, Paulssons fastigheter.

Vad har du för förväntningar på nya jobbet?

– Förutom att få vara en del av den företagskultur som präglar företaget ser jag fram emot att fortsätta utveckla sättet att arbeta och att få fler beställare att uppleva fördelarna med att nyttja Sydark Konstrueras kompetens.

När börjar du?

– Jag tillträder tjänsten den 1 september 2015. Avgående vd Ulf Larsson kommer nu att fokusera på vidareutvecklingen av företagets projekt- och byggledningssida.