”På rätt väg sedan vinstvarningen”

”På rätt väg sedan vinstvarningen”
Håkan Broman. Foto: Sten Jansin

NCC befinner sig på rätt väg mot lönsamhetsförbättringar, och sedan vinstvarningen den 13 december har inget hänt som föranleder ändrade bedömningar av var byggbolaget går och står.

Det säger Håkan Broman, chefsjurist och sedan den 30 oktober i fjol tillförordnad vd, till Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi har ett väldigt dåligt år bakom oss, men det finns också ljuspunkter: det finns en marknad, vi har starkt kassaflöde, vi sänker omkostnaderna, vi har en stark balansräkning med nästan skuldfrihet, så det finns förutsättningar för att lyckas, säger han och uppger även att NCC inte påverkas alls av nuvarande prisnedgångar på bostadsmarknaden:

– Det är fortfarande tillväxt i nybyggnation på den svenska marknaden. Vi är ingen bostadsutvecklare, så vi tar ingen marknadsrisk. Vi bygger bostäder, det gör vi, men vi har inte sett någonting av det.

Han vill inte, utöver ”så fort som möjligt”, uttala någon ambition om när lönsamhetsmålet 3,5 procent i byggverksamheten kan nås, men nämner nuvarande status på vägen mot förbättringar efter vinstvarningen i december:

– Vi har gått igenom hela vår orderbok, framför allt större och tidigare problematiska projekt och avdelningar. Vi ser till att de är rätt bemannade och har rätt resurser och rätt prognoser. I de fall vi ser att det viker stöttar vi upp där det behövs, säger han, och sammanfattar:

– Vi har inte sett att den bedömning vi gjorde i december inte skulle hålla.

De bedömningar han syftar på är att NCC i december gjorde en räcka projektavsättningar på sammanlagt 315 miljoner kronor för att projektportföljen i bygg- och anläggningsverksamheten skulle få en ”lägre och mer balanserad risk”.

Beloppet kan ställas i relation till rörelseresultatet på 1,24 miljarder kronor i fjol, och 1,45 miljarder året dessförinnan. Aktiekursen dök 9 procent när beskedet om nedskrivningarna samt betydande omstruktureringskostnader lämnades.

Har ni hittat någon gemensam nämnare bakom alla nedskrivningar?

– Det är överlag projektstyrningen, och att alltid fokusera på sitt kassaflöde i projekten – alltid, alltid, alltid. Med en högre personalomsättning i vissa projekt finns risk att man inte får med sig erfarenhet i projekten. Det finns inte en förklaring, men ska man sammanfatta är det projektstyrningen.

Den höga personalomsättningen förklarar Håkan Broman med högkonjunkturen i byggbranschen, men nu har bolaget enligt honom fått ordning på situationen:

– Vi har kontroll på det nu; i och med att vi har en väldigt bra orderingång har vi en tillströmning av duktigt folk som vill jobba för oss, säger han och nämner Göteborg som exempel på där NCC för närvarande är framgångsrika inom bygg och anläggning, både orderingångs- och resultatmässigt.

– Vi kommer att vända det här. Hur lång tid det kommer att ta är det ingen som kan sia om, fortsätter Håkan Broman trosvisst, nämner att åtgärder pågår eftersom inget är någon ”quick-fix”, och redogör sedan för hur NCC numera är mycket mer strikta än tidigare i sina anbudsförfaranden.

– Vi har nu en orderstock, och det finns ingen desperation vad gäller ordersidan. Det viktiga är att vi håller i och levererar med de kalkyler vi går in med. Produktionsfasen av projekten är det centrala.

Håkan Broman talar sig sedan varm för den av honom och från Skanska nyrekryterade chefen för NCC:s i fjol mest problemdrabbade affärsområde Infrastructure, Kenneth Nilsson, som börjar i april.

– Han är en mycket erfaren anläggare, som har väldigt fina meriter i att vända verksamheter som har haft det tufft. Han har gjort det flera gånger i Skanska, inte minst i Skanska Finland där han vände resultatet på ett förträffligt sätt.”

Tror ni fortfarande att er norska verksamhet inom Building kommer att nå breakeven i år?

– Det är vår ambition.

Hur mycket påverkas ert resultat av att ni avbrutit arbetet med Förbifart Stockholm i Häggvik?

– Det påverkar inte resultatet. I och med att vi pausar arbetet drar vi också ned kostnaderna. 

Han nämner bristfällig dokumentation som orsak till pausen. Trafikverket arbetar med ärendet, och som bedömning av när saken är löst säger Håkan Broman ”de närmaste månaderna”.
NCC:s B-aktie var upp 0,6 procent efter en halvtimmes handel på torsdagsbörsen. OMXS30 var samtidigt ned 0,8 procent.

Martin Lindgren

Nyhetsbyrån Direkt