Nyheter

”Pengar att spara med 3D”

Ett sätt att effektivisera anläggningsbranschen kan vara att använda 3D-modeller i projekteringsfasen. NCC har kommit relativt långt när det gäller detta.

— Vi hanterar tekniken i små projekt, från en villagrund och uppåt, och får lönsamhet i det, säger Peter Knutsson, entreprenadchef på NCC Construction.

Förändringsarbetet går dock trögt även inom NCC.
— Men det är tillräckligt många som är nyfikna, säger Peter Knutsson.

I dagsläget bygger NCC 3D-modeller för hälften av de projekt där de bygger i egen regi. Men från och med nästa år ska företaget 3D-modeller för all egen projektering.

Mattias Skoog, projektör på Sweco, menar att 10 procent av kostnaden i projekterings- och byggskedet kan kapas med hjälp av 3D-modeller.
— Jag tror tiden är mogen för att arbeta modellorienterat. Då kan man undvika fel och hitta bättre totallösningar. Jag tror att det finns mycket pengar att spara, säger han.