Nyheter

Planerar för ny pir på Arlanda

Visionsbild över området. Bild: Swedavia

Skanska har tecknat ett samverkansavtal med Swedavia om att förbereda för en helt ny pir, intill terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport.
Uppdraget innebär i en första fas att tillsammans utarbeta systemhandlingar, förbereda för kommande byggentreprenad och upprätta ett riktpris för byggentreprenaden.

Den nya piren byggs för att kunna ta emot en stadigt ökande ström av passagerare.
Tanken är att den nya piren primärt ska möta efterfrågan på fler interkontinentala linjer till och från flygplatsen med kapacitet att kunna ta emot de största flygplanen på marknaden.

– Vi ser fram emot det här spännande uppdraget. Målet är att kunna genomföra projektet så störningsfritt som någonsin möjligt för pågående verksamhet på flygplatsen. Här kan vi dra god nytta av all vår expertis, inte minst vår internationella flygplatsgrupp med erfarenhet från flera stora flygplatsprojekt i USA, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

Stockholm Arlanda Airport har haft en kraftig resenärstillväxt de senaste åren och förra året nåddes ett nytt resenärsrekord, med nära 25 miljoner passagerare som reste via flygplatsen.

– Det är en ökning med sju procent sedan 2015. Blickar vi framåt i tiden, så behöver vi redan nu planera för en fortsatt stark tillströmning av resenärer, vilket kräver starkt fokus på utveckling av flygplatsens kapacitet inom flera områden. Den nya piren, som kommer att byggas intill dagens terminal 5, är en viktig del i arbetet mot att bli Skandinaviens ledande flygplats, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport, Swedavia.

Byggstart är planerad att ske i början av nästa år.
Avtalet för själva byggentreprenaden sluts efter sommaren.