Nyheter

Polisanmälan mot Fortum läggs ner

I januari gjorde Svenska Elektrikerförbundet en polisanmälan mot Fortum Värme. Förbundet menade att Fortum ”medvetet och systematiskt” utsatt medlemmar för fara och risk för skador i samband med bygget av Värtaverken i Hjorthagen eftersom de struntat i att säkerställa att det fanns riskfria nödutgångar. Åklagaren har nu beslutat att inte inleda en förundersökning utifrån polisanmälan, enligt förbundets egen tidning, Elektrikern.

I sin motivering till beslutet skriver kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin: ”Brottet Framkallande av fara för annan kräver att misstänkt av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller svår sjukdom. Den livsfara/fara som föreskrivs skall vara konkret. Det betyder att någon verkligen, i det enskilda fallet, har utsatts för sådan fara. Det räcker inte med att en viss situation eller en viss arbetsplats till sin allmänna karaktär kan betecknas som farlig.”