Polisanmälan mot Fortum läggs ner

Polisanmälan mot  Fortum läggs ner
"Den livsfara/fara som beskrivs måste vara konkret."

I januari gjorde Svenska Elektrikerförbundet en polisanmälan mot Fortum Värme. Förbundet menade att Fortum ”medvetet och systematiskt” utsatt medlemmar för fara och risk för skador i samband med bygget av Värtaverken i Hjorthagen eftersom de struntat i att säkerställa att det fanns riskfria nödutgångar. Åklagaren har nu beslutat att inte inleda en förundersökning utifrån polisanmälan, enligt förbundets egen tidning, Elektrikern.

I sin motivering till beslutet skriver kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin: ”Brottet Framkallande av fara för annan kräver att misstänkt av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller svår sjukdom. Den livsfara/fara som föreskrivs skall vara konkret. Det betyder att någon verkligen, i det enskilda fallet, har utsatts för sådan fara. Det räcker inte med att en viss situation eller en viss arbetsplats till sin allmänna karaktär kan betecknas som farlig.”

Relaterade artiklar

Får tunnelkontrakt när Fortum rustar vattenkraftverk
Entreprenörsansvar kan införas i augusti
Regeringen lägger fram lag om entreprenörsansvar
Regeringen vill ändra utstationeringsreglerna