Nyheter

Positivt för byggbranschen

En ökning av orderstockarna och optimism vad gäller sysselsättningsläget.

Det ser positivt ut för byggbranschen enligt Konjunkturinstitutets månadsbarometer.

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, steg för andra månaden i rad till 104,6 i augusti från 103,2 i juli.  Alla ingående sektorer i näringslivet bidrog till uppgången och hushållens förtroende för ekonomin steg något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade också något i augusti, från 105,4 i juli till 105,9. Även här är det förbättrade omdömen om orderstockarnas storlek som förklarar uppgången.

Förväntningarna på sysselsättningen de närmaste tre månaderna, som är den andra ingående frågan, dämpades något jämfört med förra månaden. Byggföretagen är dock fortfarande betydligt mer optimistiska än normalt om sysselsättningsutvecklingen.