Nyheter

Pressade priset med fem miljoner

Hösten 2016 skrev Treklövern Bostads AB kontrakt med den polska byggfirma Tulcon på 58 platsbyggda lägenheter i skånska Klippan. I januari i år var det byggstart.

Prissättning – och sättet att projektera installationer.

Det är de två största skillnaderna när Treklövern Bostads AB upphandlat det polska byggföretaget Tulcon för att bygga 58 lägenheter i Klippan.

– Vi lär oss av varandra och har ett ömsesidigt utbyte, säger Ulf Bengtsson, vd Treklövern. 

Bostadsbolaget Treklövern i Klippan är först ut i landet inom allmännyttan med en utländsk totalentreprenör i ett bostadsbygge. Hösten 2016 skrev Treklövern kontrakt med den polska byggfirman Tulcon på 58 platsbyggda lägenheter i två etapper.

I första omgången fick byggherren in tre anbud. Två förkastades med anledning av ofullständiga anbud. Upphandlingen annonserades ut på nytt.

Tack vare anbudet från Polen lyckades byggherren pressa priset med drygt 2 400 kronor per kvadratmeter. Totalt handlar det om en besparing på fem miljoner kronor jämfört med anbudet från det svenska byggföretaget. Med en total budget på 95 miljoner kronor handlar det om en prispress på 15 procent.

– I första omgången var Tulcon tio miljoner billigare än närmsta konkurrent. I andra omgången hade de svenska anbudslämnarna pressat priset, men Tulcon låg fortfarande fem miljoner under. Det gör mycket i hyra för de boende, det handlar om cirka 800 kronor i månaden, säger Ulf Bengtsson, vd i Treklövern.

I januari i år var det byggstart, och bostäderna ska vara färdigbyggda i slutet av året. Husen består av en murad stomme i lättbetong, isolering och en putsad fasad.

– Arbetet fungerar bra. Det är i stort sett bara polsk personal på bygget.

Finns några skillnader i sättet att bygga?

– Den stora skillnaden finns på installationssidan, särskilt i projekteringen av installationerna. Här har vi olika erfarenheter, säger Ulf Bengtsson.

Han berättar att polackerna har två ingenjörer på plats på bygget, en för el och en för vvs, som jobbar parallellt med platschefen och löser projekteringen efter hand.

– Vi svenskar är ju vana att lösa allt på papper i förväg. Det tog tid innan vi förstod hur de jobbade och varför vi inte fick några ritningar. Men de är oerhört angelägna att det ska bli bra och att lära sig hur vi jobbar. Men där det går har jag låtit dem jobba efter den polska modellen. Vi lär oss av varandra och har ett ömsesidigt utbyte.

Arbetsmiljö är annars ett sådant område där Ulf Bengtsson trodde att skillnaderna skulle vara större.

– Men här har det funkat väldigt bra, de har anpassat sig efter svenska regler och utbildat sin personal inom till exempel BAS P och BAS U.

Vad har du lärt dig som byggherre i det här projektet?

– Att vara lite mer specifik i upphandlingen, särskilt när det gäller installationer.

Dålig konkurrens och få anbud från byggbolagen är ett problem för de allmännyttiga bostadsbolag som vill vara med och bygga bort bostadsbristen.

Ulf Bengtsson tror att fler utländska aktörer kommer att synas på den svenska bostadsmarknaden framöver.

– Om vi ska bygga den mängd bostäder som uttalats vill det till att vi får hjälp från utlandet. Eftersom Sverige har så pass höga byggpriser behövs det konkurrens. Jag hoppas Tulcons inträde på den svenska byggmarknaden blir början till en kapacitetsökning i form av utländska entreprenörer och därmed prisjustering som gör att vi kan bygga till rimliga priser. I dag är det ett jätteproblem att flertalet inte har råd att bo i de nya bostäder som byggs.