Nyheter

Prime Living ska betala 3,3 miljoner

Prime Livings dotterbolag Prime Living Beryllgatan AB har genom förlikning i Stockholms tingsrätt kommit överens om att till Collector Bank AB betala 3 300 000 kr. 

Förlikningen rör ursprungligen en tvist med 9 550 000 kr med Modular Living ML AB avseende en totalentreprenad mellan Modular och Prime Living.

Collector har förvärvat fakturor från Modular Living ML AB. Fordringarna har förfallit till betalning och Prime Living har inte betalat. 

Parterna har nu träffat den förlikning och begärt att tingsrätten stadfäster förlikningen genom dom. 

Som tidigare kommunicerats pågår ett arbete med att se över samtliga underleverantörer till Prime Living. I detta arbete ingår även att avsluta pågående tvister för att underlätta realiseringen av den värdepotential som finns i portföljens utvecklingsprojekt, skriver Prime Living i ett pressmeddelande.

Betalning kommer att ske genom sex månatliga avbetalningar om 550 000 kr med början i februari 2019.