Nyheter

Printar ut bostäder i betong

De första hyresgästerna flyttar in i de 3D-printade husen i augusti.. Foto: Bart van Overbeeke

I staden Eindhoven i Nederländerna byggs just nu fem stycken 3D-printade hus. Projektet är världens första kommersiella bostadsprojekt baserat på 3D-betongtryck och de kommer att hyras ut till privatpersoner.

Idén till bostadsprojektet presenterades under den holländska designveckan DDW 2016 genom ett initiativ från rådmannen i Eindhoven kommun. Ett konsortium med sex företag bildades för att arbeta med projektet och den färdiga designen presenterades två år senare. Området där husen nu byggs heter Bosrijk och utvecklas som en skulpturträdgård med betonghusen placerade som stenblock på olika platser i ett grönt landskap.

Marco Vonk som är marketing manager berättar att det första huset printades ut vid 3D-fabriken för betong vid Saint-Gobain Weber Beamix i Eindhoven.

– Nästa hus kommer också att skrivas ut på denna fabrik, men målet är att skriva ut det femte huset på plats. Husgrunderna förbereds alltid på platsen där husen ska stå.

Designen avgör hur många sektioner huset printas upp i.

–Vår robot har en räckvidd på 11-14 meter, vilket ger oss en arbetsyta på cirka 100 m2 att arbeta med.

Möjligheterna med den nya tekniken är många, bland annat ger det en större frihet att skapa olika former än vad som är ekonomiskt möjligt med traditionellt gjuten betong. Man har också uppnått bra akustiska egenskaper och det beror främst på utformningen av väggarna.

–Vi har fyllt hålrum med isoleringsmaterial och det har även bidragit till väggarnas struktur och styrka. För armering kan vi inkludera en ståltråd i mitten av varje betonglager om det behövs, men för den här husdesignen så behövs inte det.

Trådlösa sensorer som mäter temperatur, sensorstyrd belysning eller sådant som används för säkerhet är något man i framtiden vill kunna placera ut direkt i tryckprocessen istället för efteråt. Det kommer att göra byggprocessen ännu snabbare.

–Vi kan inte skriva ut en vägg med alla funktioner än, men det är en önskan och ett mål att göra det. Utlopp, dräneringsrör och så vidare är traditionellt byggda i det första huset, men i framtiden vill vi integrera så många saker som möjligt i 3D-utskriften.

Han förklarar att det här är ett hållbart sätt att bygga, det krävs mindre betong, det blir mindre spill, mindre formmaterial krävs och ingen förstärkning behövs om designen är väl utformad.

En annan fördel är att arbetet för byggarbetarna blir mycket lättare då traditionell bearbetning av gjuten betong med stålarmering är tungt och krävande. Något som inte krävs med det här sättet att bygga.

– Huvudsyftet med projektet är att utveckla tekniken hus för hus, så vår ambition är att öka vetenskapen och tekniken för 3D-betongtryck så att tryckt hus med alla dess fördelar snart blir verklighet för många.

Byggpriset resulterar också i att priset för de boende hålls nere.

– Bostadsfastighetsinvesteraren Vesteda köpte husen och de vill hyra ut husen för en mellansegmenthyra per månad. Det är alltså inte bostäder för ett fåtal lyckliga, utan för familjer med en normal genomsnittlig inkomst. För hus nummer 1 ligger hyran på omkring 800 euro per månad.