Nyheter

Priserna på villor sjunker

Småhuspriserna i landet sjönk med tre procent mellan det tredje och fjärde kvartalet i fjol. Det visar Småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Den senaste Småhusbarometern handlar om de tre sista månaderna 2008. Under det kvartalet sjönk priserna på småhus med tre procent jämfört med det tredje kvartalet 2008. Men jämfört med det fjärde kvartalet 2007 är priserna oförändrade på riksnivå.

Det är nästan samtliga 21 län som uppvisar fallande huspriser under det fjärde kvartalet 2008. Mest har priserna sjunkit i Gotlands län, sju procent, och i Gävleborgs län, med fem procent.

Det enda län som fortfarande har stigande huspriser är Jämtland, men dessa siffror är inte helt jämförbara eftersom eftersläpningen är extra stor i det länet. De köp som redovisas för Jämtland, men även för Gävleborg och Västerbotten, handlar nästan uteslutande om oktober månad.

I Norrbotten har småhuspriserna varit oförändrade både mellan de senaste kvartalen och på årsbasis.

I samtliga tre storstadsområden (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) har huspriserna fallit med tre procent mellan kvartal tre och kvartal fyra 2008. Även jämfört med fjärde kvartalet 2007 har priserna fallit i dessa regioner. Det största prisfallet har Stor-Malmö med fem procent medan nedgången för Stor-Stockholm och Stor-Göteborg ligger på två procent jämfört med fjärde kvartalet 2007.

Även omsättningen av småhus sjönk kraftigt under 2008. Enligt preliminära siffror såldes cirka tolv procent färre småhus förra året jämfört med 2007. Men då ska man komma ihåg att 2007 var ett rekordår vad gäller antalet husaffärer, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet under fjärde kvartalet i fjol var 1 752 000 kronor.