Nyheter

Priserna sjunker <br></br> i krisens spår

Finanskris, lågkonjunktur och inbromsad bostadsmarknad. Men byggherrarna gläds över sänkta anbudspriser. <br></br> — Vi förväntar oss mycket bättre priser under våren, säger Hans Persson, byggchef på MKB.

Flera byggherrar vittnar om sänkta anbudspriser på byggverksamhet. Akademiska hus har sett sänkningar upp till 20 procent jämfört med kalkylerna på en del projekt.

— Det inkommer anbud som är lägre än våra kalkyler, allt från några få procent till tvåsiffriga procentsiffror. På en del projekt har det nog varit 20 procent lägre än beräknat, säger Mikael Lundström, vd på Akademiska Hus.

Att priserna började sjunka märktes ungefär vid halvårsskiftet förra året. De lägre prisnivåerna har underlättat beslutsprocessen och lett till att Akademiska hus har kunnat sparka igång några projekt som annars kanske inte hade blivit av.
— I en del fall har det varit den där lilla puffen som behövdes för att komma igång, säger Mikael Lundström.

Allmännyttiga Svenska Bostäder i Stockholm har också noterat en prissänkning, både på ombyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt.

— När vi handlar upp underentreprenörer i nybyggnadsprojekt ligger priserna 15-20 procent under prisnivån i september förra året, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Många byggherrar berättar också om ett ökat intresse för entreprenörer att vara med i upphandlingar.
— För ett år sedan fick vi ringa och be entreprenörerna att räkna på våra jobb. Nu är det tvärtom, det har vänt totalt, säger Allan Leveau.

— Nu är det många fler som begär ut handlingar. Intresset är mycket större, säger Hans Persson, byggchef på Malmö kommunala bostadsbolag, MKB.

Under 2007 slog MKB larm om att all nyproduktion kunde stoppas på grund av skenande priser. Ett projekt, Kvarteret Draken med 85 lägenheter, var ute på upphandling under hösten 2008 men drogs tillbaka eftersom anbuden enligt Hans Persson låg 10-15 procent över det genomförbara. Men under mars gör MKB ett nytt försök.

— Då hoppas vi få lägre priser, dels genom att vi förändrat projektet och dels genom lågkonjunkturen, säger Hans Persson.

För Akademiska Hus och Svenska Bostäder kan de sjunkande prisnivåerna leda till att fler bostadsprojekt dras igång.
— I en del fall har det varit den där lilla puffen som behövdes för att komma igång, säger Mikael Lundström.

Byggherrarna om priserna:

Mikael Lundström, vd på Akademiska Hus, önskar en jämnare marknad.
— Det är antingen köparens eller säljarens marknad och det tycker vi generellt sett inte är så bra, säger han.

Per-Martin Eriksson, vd på Veidekke Bostad, har noterat en viss nedgång i prisnivåerna sedan i höstas, mest har det rört sig på installationssidan.
— Men än så länge är det inga stora nedgångar, säger Per-Martin Eriksson, vd på Veidekke Bostad.

Fastighetsbolaget Norrportenhar också sett en tendens till lägre anbudspriser.
— Vi ser ett ökat intresse från leverantörer från slutet av förra året. Vi får fler att lämna anbud och det gäller både entreprenader, material och konsulttjänster, säger Bengt Dahlberg, fastighetsutvecklare på Norrporten.

Även HSB ProjektPartner har sett en nedgång i priserna.
— I de delade entreprenader där vi handlar upp underentreprenörer själva har vi sett att priserna har gått ner mellan 5 och 10 procent jämfört med för ett halvår sen, säger Lars Mellgren, vd på HSB ProjektPartner.
Redan vid halvårsskiftet förra året märkte HSB ProjektPartner ett ökat intresse för entreprenörer att vara med i upphandlingar.

Zdravko Markovski, chef för JM Bostad Stockholmoch JM Entreprenad, ser prissänkningen som tydligast på installationssidan.
— Tidigare var det en kapacitetsbrist som gjorde att priserna steg. Vi märker att det inte är lika överhettat nu, säger han.