Nyheter

Produktionschef som vill påverka byggprocessen

Älskar du produktion men har tröttnat på byggbranschens traditionella sätt att jobba? Vill du i stället jobba på ett företag där du kan lägga all din energi på det som verkligen betyder något? Där du tillsammans med underentreprenörer och övriga hjälps åt för att planera och driva en effektiv byggprocess, och där du kan vara med och påverka förutsättningarna innan det är för sent? Välkommen till oss. Just nu söker vi produktionschef till våra projekt i Västra Götaland och Halland.

Om rollen
Som produktionschef hos oss, har du en värdefull roll redan i ett tidigt skede. Vi anser att det är då all kompetens ska med, för att få ett så effektivt projekt och en så bra slutprodukt som möjligt. Hos oss får du jobba tillsammans med både kunder och underentreprenörer, och bidra med din kompetens hela vägen från projektering till överlämnande. På så sätt har du möjlighet att påverka system-, teknik- och metodval för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad produktion utan konflikter eller omtag.

Vår företagskultur bygger på laganda och teamtänkande. Därför jobbar vi alltid gränsöverskridande och hjälps åt i alla led för projektets bästa. Det leder till ett öppet, varmt och inkluderande arbetsklimat ute på våra byggen som inte är vanligt i byggbranschen. I teamet ingår projektingenjör, förman och yrkesarbetare men du jobbar alltid i nära samverkan med alla aktörer som behövs för att genomföra ett byggprojekt. Det är när vi jobbar tillsammans och tvärfackligt, mot samma mål som vi når de bästa resultaten.

Som produktionschef har du det övergripande ansvaret för att planera och driva byggproduktionen mot fastställda tidsramar samt ekonomiska och tekniska mål. Du ansvarar också för bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, tids- och resursplanering, kostnadsstyrning och att involvera medarbetare, samarbetspartners och underentreprenörer i ByggDialogs arbetssätt.

Vad vi erbjuder
Du får en stimulerande och utvecklande nyckelroll i ett härligt team som jobbar med varandra i stället för emot. Dessutom med meningsfulla projekt som bidrar till samhället på olika sätt. Vi ger dig också möjlighet till löpande kompetensutveckling inom en mängd olika områden i vår interna utbildningsakademi.

Vi söker dig som…
har arbetat flera år som produktionschef i byggprojekt, gärna med tekniska försörjningsanläggningar som exempelvis renings- och vattenverk. Du gillar att samarbeta och förstår värdet av samverkan och öppen dialog i byggprocessen. Du har god förmåga att leda andra.

Om oss
ÄTOR, konflikter och egna vinstintressen är inget för oss. Det tröttnade vi på för länge sen, och därför startade vi ByggDialog. Vi jobbar för att ta bort allt som inte skapar värde i byggprocessen, för att i stället fokusera på det som faktiskt gör det. För projektets bästa. Och för att våra medarbetare, kunder och samarbetspartners ska må bra, utvecklas och tycka det är roligt att gå till jobbet. Därför jobbar vi enbart med samverkansformen partnering och har utvecklat en ärlig och inkluderande arbetsmodell som utmanar den traditionella byggbranschen. Hos oss samverkar beställare, verksamhet, entreprenörer och övriga aktörer i alla led, i en helt integrerad organisation där alla får komma till tals. Det ger en effektivare byggprocess med större möjligheter till utveckling, innovationer och bättre slutresultat. Vi är övertygade om att det är framtidens sätt att jobba. Vi bygger främst skolor, förskolor, sjukhus och anläggningar – projekt som oftast finansieras av skattepengar. Genom att ta ett större ansvar över helheten och maximera värdet av samhällsinvesteringen, vill vi bidra till ett bättre samhällsbyggande. Det tycker vi känns meningsfullt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via länken eller vår hemsida. Urval sker löpande. Har du frågor angående tjänsten eller hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta HR-chef Lena-Kajsa Höglind, tel. 070–753 88 04.

Sök tjänsten här

byggdialog.se