Nyheter

Professor ger stöd åt BI

Byggnads tycker att byggnadsarbetarnas löner borde höjas. Men byggarbetsgivarna vill avvakta tills ett nytt avtal slutits. Vi frågade Tore Sigeman, professor i civilrätt, vem av parterna som har rätt.

2007 slöts ett treårigt avtal mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) med chans att säga upp det efter två år. Så gjorde Byggnads i höstas och parterna håller på att förhandla om ett nytt avtal. Då uppmanade BI sina medlemsföretag att inte höja lönen sista april. Höjningen fanns reglerad i avtalet om det tredje avtalsåret.

— Det är en stridsåtgärd från arbetsgivarna, menade Byggnads som begärde medling.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI, protesterar mot den beskrivningen.
— Det är inte alls någon stridsåtgärd, det är ju avtalslöst efter sista april sedan Byggnads sagt upp avtalet.

Vem har då rätt? Tore Sigeman är professor emeritus i civilrätt, särskilt arbetsrätt, vid Stockholms universitet.
— Den traditionella synen är att kollektivavtalet har en efterverkan och fortsätter att gälla. Det borde i så fall betyda att 2008 års avtal och lön fortsätter att gälla. Men frågan kan också bero på hur parterna formulerat klausulerna om tredje avtalsåret, och liknande problem är mig veterligen inte prövade i rättspraxis, säger Tore Sigeman.

Det skulle innebära att lönenivån för 2008, som var det andra avtalsåret, ska fortsätta gälla och inte höjas till tidigare överenskommen nivå för tredje avtalsåret, 2009.

Mats Åkerlind på BI har inget större hopp om att medling ska lösa frågan.
— Vi skulle vilja vara positiva men Byggnads har avvisat alla former av medling i modern tid så vi är väldigt luttrade.

Samtidigt som parterna väntar på medling fortsätter förhandlingarna om nytt kollektivavtal och ett tredje förhandlingstillfälle väntar.