Nyheter

Promenadhus nytt pilotprojekt i Malmö

Modell av av Iggy vid Spiggans plats i Sorgenfri. Foto: Hauschild + Siegel architecture

Västra Hamnen i Malmö fick cykelhuset Ohboj.
Sorgenfri får promenadhuset Iggy.
Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för ett nytt pilotprojekt med fokus på hållbart resande i Malmö. Bostäderna byggs med p-norm 0, det vill säga nästan helt utan bilparkering.

Var tredje Malmöbo cyklar varje dag och 80 procent cyklar, går eller åker kollektivt för att ta sig till vardagsaktiviteter. Och den som cyklar går också mer. Det konstaterar byggherren Hauschild+Siegel Architecture AB, som har arbetat vidare med cykelkonceptet Ohboy i Västra hamnen och nu utvecklar möjligheterna att ta sig runt i staden till fots i ett nytt projekt.

Promenadhuset Iggy i Sorgenfri byggs med radhus i två våningar och mindre lägenheter ovanpå, totalt 72 hyresrätter. Det centrala läget med arbetsplatser, skola, affärer, buss och tåg inom gångavstånd ger de boende i Iggy goda förutsättningar att leva ett bilfritt liv.

Dessutom satsas i Iggy, precis som i Ohboy, på en lång rad mobilitetsåtgärder som ytterligare minskar behovet av bil, som till exempel cykelpool med lådcyklar och elcyklar.

Läget och mobilitetsåtgärderna, och möjligheterna att jämföra två projekt, gör att stadsbyggnadsnämnden beslutat om p-norm 0. Det innebär att enbart en handikapparkering byggs på fastigheten medan besöksparkering sker i ett närbeläget p-hus.

– Vi arbetar för att fler ska kunna välja gång-, cykel- och kollektivtrafik och avser framöver att växla kraven på parkeringsplatser mot att byggprojekten främjar hållbart resande. Det kan exempelvis innebära el- och lådcykelpooler i fastigheten. Nu får vi två jämförbara pilotprojekt på olika platser i staden som ger bra underlag när vi ska utveckla mobiliteten i hela Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Nu bygger vi ett spännande hus som underlättar för dem som väljer bort bilen, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.