Nyheter

Räddad i San José kritiserar arbetsmiljön

Chile har 900 gruvor men bara 18 inspektörer. Säkerhetsarbetet är eftersatt, vilket också en av de räddade i San José-gruvan påpekade så fort han kommit upp.

Det skriver Dagens Arbete på nätet.

– Det här landet måste förstå att det är ett bra tillfälle att förändra arbetsförhållandena som måste förbättras mycket, sa gruvelektrikern Mario Sepulveda Espinaza, när han äntligen kom upp ur gruvan. Han var en av de först räddade.

Företaget som äger San Joségruvan, Empresa Minera San Esteban, har under de senaste sex åren tvingats böta vid 42 tillfällen för att ha åsidosatt säkerheten. Bara under ett år, 2006, inträffade 56 olyckor med 182 skadade och två döda.

San José-gruvan är en av Chiles 900 gruvor, vilket gör landet till ett av världens gruvtätaste. Till dessa 900 gruvor finns bara 18 inspektörer. Företaget har nu stämts på 10 miljoner dollar för den bristande säkerheten. Dessutom har staten stämts på två miljoner dollar för att företaget tilläts återuppta gruvbrytningen efter den senaste dödsolyckan för tre år sedan.