Nyheter

Räddaren i nöden

En dödsolycka eller en chef som har svindlat åt sig pengar. Båda händelserna kan orsaka en kris på jobbet. Det är då man kallar in en krishanterare. <br></br> — Att ha en beredskap för krishantering är nödvändigt, säger Mikael Westrell, socion

Ibland händer det som inte får hända. Någon ramlar från en byggställning och dör. En medarbetare utsätts för ett rån. Eller så har en chef spridit lögner. Alla är de händelser som kan orsaka en krissituation på jobbet.

— Vid en kris är det viktigt att företagsledningen tar den på allvar, säger Mikael Westrell, som i flera år jobbat med krisstöd. Bland annat hjälpte han till med stöttningen av anhöriga till tsunamioffren i Thailand 2005.

Alla företag riskerar att hamna i en situation där man måste hantera en kris. Därför är det inte bara viktigt med en krisberedskap utan också obligatoriskt. Trots detta är det många företag som slarvar, anser Mikael Westrell.

— De säger att de har en företagshälsovård. Men ofta är den tillgänglig fram till klockan 16. Vad gör då en platschef om en medarbetare dör klockan 18? säger Mikael Westrell.

Vad är kris för dig?
— Kris i den bemärkelsen att det finns behov av krishantering avser ofta vad man kallar för traumatiska kriser. Det är plötsliga och oväntade händelser. Sedan innehåller en traumatisk kris också någon typ av förlust.

Ska kriser behandlas olika?
— I princip inte. På ett ytligt plan kan det se värre ut om en medarbetare dör jämfört med andra olyckor. Men som chef ska man vara försiktig med att värdera olyckor och reaktionerna de skapar. Vi har alla en historia som gör att vi reagerar olika på olika saker.

Gemensamt för alla kriser är att de kräver mycket insatser från chefen. Hanteras inte krisen på rätt sätt kan det ta lång tid att rätta till misstagen.

— Om en byggjobbare faller från en ställning så innebär det en tillitsförlust för medarbetarna. Det handlar om tilliten att arbetsgivaren ska kunna skydda mig. Chefen måste jobba för att återfå förtroendet, säger Mikael Westrell.

Hur ska en chef agera vid en kris?
— Han eller hon ska samla alla och säga vad man vet. Sedan är det viktigt att chefen behåller sitt mandat och förtroende.

Mikael Westrell anser dock att chefer ofta brister på en viktig punkt.
— De slarvar med sig själva. De är duktiga med andras krishantering men tänker inte på att de också behöver bearbeta det som hänt. Som chef måste man våga fråga om hjälp, avslutar Mikael Westrell.ex tips för en chef vid en kris

Tips för en chef vid en krissituation

1. Se tillatt det finns en krisorganisation. Vem ska göra vad vid en kris?

2. Samla folkoch informera vad som hänt. Även om man inte vet något är det viktigt att säga just det.

3. Kvarstå som den chef du är. Tappa inte initiativet.

4. Kalla inen expert som kan bedöma vilken sorts krishantering arbetsplatsen behöver.

5. Avsluta inte krishanteringen för tidigt.

6. Glöm intebort dig själv. Också du behöver bearbeta krisen.