Nyheter

Rätt ge äldre mer semester

Diskrimineringsombudsmannen kommer inte att driva ett fall där en 28-åring ansåg sig diskriminerad av att äldre får fler semesterdagar genom det statliga kollektivavtalet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har analyserat EG-rättens arbetslivsdirektiv och förarbetena till den svenska diskrimineringslagen.

— Kollektivavtalets semesterregler är exempel på undantag som kan göras från diskrimineringslagen när det gäller ålder, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna i en kommentar.

En 28-årig man som arbetar vid Arbetsförmedlingen i Växjö hade anmält sin arbetsgivare till DO. Orsak: han kände sig åldersdiskriminerad. Semesterreglerna på det statliga området ger anställda fler semesterdagar i takt med att de blir äldre.

— I det här fallet har arbetsmarknadens parter valt att portionera ut semestern med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv för att främja äldres större behov av återhämtning, men också anställdas möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv, säger Katri Linna.

Av förarbetena till diskrimineringslagen framgår att det är okej med kollektivavtalsbestämmelser som syftar till att underlätta för äldre att jobba fram till ålderspensionen.

EG:s arbetslivsdirektiv tillåter undantag från skyddet mot åldersdiskriminering om det handlar om sysselsättningspolitik, arbetsmarknad eller yrkesutbildning.