Nyheter

Regeringen backar om bullerkraven

Regeringen backar och går med på en höjning av gränsvärdet för tillåtet buller vid små lägenheter. Foto: Anna Sjöström

Regeringen backar om bullerkraven och går nu med på kraven om att lätta på reglerna.
Detta efter ett möte mellan alliansföreträdare och bostadsminister Peter Eriksson.


 Oppositionen har länge drivit frågan om en höjning av gränsvärdet för tillåtet buller vid små lägenheter, och nu får de gehör.

– Äntligen! Jag har drivit den här frågan länge och det här kommer att göra det lättare att bygga, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet, i ett pressmeddelande. 

Buller utanför små lägenheter kommer nu att tillåtas upp till 65 decibel mot dagens 60 decibel. Den generella gränsen höjs också från 55 till 60 decibel.

I Dagens Nyheter säger Peter Eriksson:
– I det läget så måste jag som ansvarig i rege­ringen lyssna på riksdagens majoritet,.

Han säger också att han inte tror att ändringen bidrar till några stora mängder nya bostäder, men att det kan ha viss effekt på marginalen. 
– Det kan bli några fler projekt nära järnvägar och vägar. Framför allt handlar det om attraktiva lägen centralt i städerna, säger han till DN. 

Ministern uppger också att regeringen kommer att genomföra regeländringen skyndsamt under våren.