Nyheter

Bravida startar egen utredning efter misstanke om fakturafusk

fotot visar en tegelvägg där det sitter en skylt med Region Skånes logga.
Regions Skånes granskning visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och regionen häver nu ramavtalen med företaget. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Region Skåne polisanmäler Bravida, samt häver sina ramavtal med företaget.
Regionen har granskat fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift och enligt granskningen har Bravida överfakturerat.
Bravida startar nu en egen utredning för att ta reda på vad som hänt.

Efter uppgifter om att det kan ha förekommit felaktigheter vid företagets fakturering inom byggentreprenad och fastighetsdrift beslutade Region Skåne att låta ett externt revisionsföretag genomföra en granskning. Enligt regionen visar utredningen att överfakturering skett och att Bravida Sverige AB i flera fall har fakturerat fler timmar än vad yrkesarbetarna registrerat i företagets interna system.

Med anledning av det häver Region Skåne häver sina ramavtal med Bravida Sverige AB. Region Skåne kommer också att kräva återbetalning av de belopp som felaktigt fakturerats. 

”Ser mycket allvarligt på uppgifterna”

– Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna om att en leverantör har tagit betalt för timmar man inte arbetat. Därför vidtar vi nu åtgärder och väljer att häva avtalen samtidigt som vi kräver pengar tillbaka för felaktig fakturering. Vi har alltid skyldighet att värna skattebetalarnas pengar och agera när vi upptäcker felaktigheter, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Utredningen pekar på en risk att följsamhet mot andra delar i avtalen också är bristande. Samtliga fakturor från leverantören kommer därför att granskas.

Den genomförda utredningen rekommenderar också Region Skåne att överväga att polisanmäla händelsen, vilket nu skett till Ekobrottsmyndigheten. I och med att Region Skåne polisanmält händelsen vidtar rättslig prövning av om brott har begåtts.

Bravida gör egen utredning

– Våra kunder och samarbetspartners har högt ställda krav på oss, precis som vi har på oss själva. Vår verksamhet bygger på långa och förtroliga affärsrelationer. Därför tar vi den här situationen på mycket stort allvar och kommer göra vårt yttersta för att klargöra vad som har hänt och vidta relevanta åtgärder, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Utredningen kopplad till Region Skåne leds av Fredrik Jonsson, chefsjurist på Bravida. Den syftar till att ta reda på vad som har hänt och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas.