Nyheter

Rejlers varslar 125 medarbetare

I samband med att årsbokslutet presenterades informerade koncernchef Peter Rejler om åtgärder för att komma till rätta med lönsamheten i Rejlers Sverige. Sverigeledningen har tagit fram en åtgärdsplan som resulterat i ett varsel omfattande 125 medarbetare. 

Rejlers Sverige har under en längre tid sett en minskad efterfrågan inom vissa delar av industrin.
Kärnkraftsindustrins snabba inbromsning, besparingsprogram inom gruvindustrin och hård prispress inom tillverkande industri är faktorer som har påverkat Rejlers Sverige negativt.

Med åtgärdsplanen strävar bolaget efter att förbättra lönsamheten. Varslen rör främst medarbetare inom affärsområdet Technology.

– Vi har under en längre tid haft lönsamhetsproblem inom delar av affärsområdet Technology. Det här är en nödvändig åtgärd även om det är tråkigt att behöva varsla medarbetare om uppsägning, säger Jonas Thimberg, vd Rejlers Sverige, i ett pressmeddelande. 

Förhandlingar med de fackliga organisationerna påbörjas inom en vecka.