Nyheter

Rekordhögt bostadsbyggande i Malmö

Grafik: Malmö stadsbyggnadskontor

Bostadsbyggandet i Malmö fortsätter att skjuta i höjden.
Under 2017 påbörjades bygget av närmare 4 300 bostäder och 2 600 bostäder stod klara för inflyttning, vilket är historiskt rekordhöga siffror enligt Malmö Stad.
Hög planberedskap och ett stort antal beviljade bygglov, ger goda förutsättningar för en fortsatt hög byggtakt under 2018.

Bostadsbyggandet i Malmö har ökat och slagit rekord på rekord de senaste åren.
I genomsnitt har nästan 2 600 bostäder byggstartats per år i Malmö sedan 2013. Under förra året blev detaljplaner för 4 400 bostäder klara och vann laga kraft, vilket gör att Malmö nu har runt 10 000 bostäder i byggklara detaljplaner.

– Det här är resultatet av flera års kraftsamling från staden, för att göra processerna kring byggandet smidigare och skapa goda förutsättningar genom planer och bygglov. För att hålla en fortsatt hög byggtakt, där fokus ligger på kvalitet och långsiktig hållbarhet som ger bra livsmiljöer, behöver vi fortsätta utveckla våra samverkansprocesser med fastighets- och byggbranschen och fördjupa vår dialog med malmöborna, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, i ett pressmeddelande. 

Totalt beviljades närmare 4 900 bostäder bygglov förra året, vilket är en ökning med 900 bostäder från föregående år. Till större del är det bygglov för nyproduktion, men bakom siffrorna finns även ombyggnation, specialbostäder och bostäder med tillfälliga bygglov. Alla projekten är inte påbörjade än, men utsikterna är goda för ett stort antal byggstarter under våren 2018. Redan inom de närmsta månaderna kan runt 2 000 bostäder startas upp.

Många påbörjade bostadsprojekt under senare år har även medfört ett högt antal färdigställda bostäder. Under 2017 blev 2 600 bostäder klara för inflyttning, vilket innebär att bostadsbristen inte ökade förra året. Det är första gången sedan 2007 som det har färdigställts över 2 000 bostäder under ett år i Malmö.

Men det finns också flera utmaningar. Bostadsbyggandet behöver fortsätta ligga på en hög nivå under de kommande åren, för att jämna ut obalansen på bostadsmarknaden och för att på sikt kunna få ner boendekostnaderna. Malmö stad behöver även öka tillgången till bostäder för hushåll med låga inkomster och minska hemlösheten.

I januari togs en handlingsplan för bostadsförsörjning i stadsbyggnadsnämnden för slutlig politisk behandling i kommunfullmäktige under våren 2018. Handlingsplanen beskriver hur staden