Nyheter

Rekordsatsning på hyresrätter

Det kommunala bostadsföretaget Förvaltaren har beslutat bygga 263 hyresrätter i Ursvik. Det är den största satsningen på hyresrätter i Sundbyberg på över 20 år.<br/> – Detta är oerhört viktigt för valfriheten mellan olika boendeformer i den nya stad

Ursvik byggs ut till ett av de större nya områdena i Stockholmsregionen. Och nu kompletteras de tidigare bostadsrätterna med hyresbostäder.
Förvaltaren har inte byggt nytt sedan 1990.
– De senaste åren har vi sålt ett tiotal fastigheter till bostadsrättsföreningar. Det gör det nu möjligt för oss att investera i hyresrätter i Ursvik och bidra till valfriheten i den nya stadsdelen, säger Anette Sand.
Bygget är tänkt att påbörjas 2010, för första inflyttning 2011. Lägenheterna är tvåor, treor, fyror och femmor, med tyngdpunkt på de mindre lägenheterna.