Nyheter

Risker när företagen ratar ”rookies”

Nyutbildade kan få svårt att få anställning under pandemin. Foto: Getty Images

Den största oron är att företagen inte vågar anställa juniorer och att vi får en ”lost generation” och ett kompetensglapp i branschen likt den efter fastighetskrisen på 90-talet.

Det säger Klas Karlsson, grundare och vd för rekryteringsföretaget Talentia, som märkt av förändrade rekryteringsmönster under coronapandemin.

Coronakrisen har förändrat arbetsmarknaden på flera sätt. Många anställda har blivit antingen korttidspermitterade, varslade eller uppsagda. Enligt Arbetsförmedlingen statistik har totalt 97 923 personer varslats om uppsägning under perioden 1 mars-6 september 2020. Av dessa arbetar 4 872 inom byggverksamhet.

Många företag avvaktar med att rekrytera nya medarbetare under krisen.

– Det som gör mig orolig är att företagen inte tar in så många nybörjare, samtidigt som de mest oerfarna, med kortast anställning, är de som ryker. Det finns en risk att vi får ett kompetensglapp likt efter fastighetskrisen på 90-talet, säger Klas Karlsson, vd och grundare för Talentia som jobbar med rekrytering i samhällsbyggnadsbranschen.

Krisen har träffat samhällsbyggnadsbranschen olika hårt. Nybyggnation av bostäder har haft det tuffare än anläggningssidan, som knappt har märkt av krisen och med Trafikverket som en stark beställare.

Krisen har även påverkat arbetstagarsidan. Många anställda väljer att sitta stilla i båten när arbetsmarknaden är osäker.

– Särskilt på specialistsidan vill man inte kliva ut i ett sämre turordningsläge.

På chefssidan görs fortfarande rekryteringar.

– Det är en något lägre aktivitet, men chefer är fortfarande öppna för att lyssna på rätt erbjudanden, konstaterar Klas Karlsson.

Under en krisperiod drar sig många företag från att släppa in ”rookies”.

– Många företag lägger hellre ett halvår på att leta en erfaren person än att lära upp någon mindre erfaren.

Enligt Klas Karlsson måste samhällsbyggnadsbranschen våga bli mindre beroende av de supererfarna.

– Vi måste värna ett kontinuerligt inflöde av yngre och nyutexaminerade för att inte tappa kompetens till andra branscher.

En annan konsekvens av situationen på arbetsmarknaden är att när de mindre erfarna medarbetarna på en arbetsplats sägs upp får den mer erfarna personalen även göra arbetsuppgifter som kräver mindre erfarenhet.

– En politisk spaning är att permitteringsstödet slår fel. Företagen har inte brist på arbetsuppgifter – utan brist på betalande kunder. Stödet är bra i det korta perspektivet, men i det långa perspektivet tappar företagen i utveckling.

Klas Karlsson konstaterar också att chefen gått miste om ett effektivt verktyg när personalen är permitterad.

– Övertidsverktyget försvinner när personalen har jobbat sina timmar enligt permitteringen. Detta blir slående i arbeten som är deadline-styrda. För många mindre bolag blir det ett moment 22 då tid behövs för att vinna affärer och knuffa igång intäkterna igen för att permitteringarna skall kunna släppas. Istället läggs den tiden på att med nästan full lön renovera hemma eller spela golf.

Coronapandemin har av naturliga skäl förändrat chefsrollen. Bolagen har fått lägga mycket tid på coronastrategier. De chefer som varit bra på att driva igenom dessa strategier blir kvar.

– Ledarskapet är otroligt viktigt, och de som visar handlingskraft gör man sig inte av med. En i tillväxt ifrågasatt chef som nu agerat tryggt och stabilt kan gå från att ”hänga löst” till att få en andra chans.

En ny utmaning för många byggchefer under pandemin har varit att leda på distans.

– Leverans är enklare än affärsutveckling på distans.  När det handlar om att driva försäljning och hitta nya projekt så kan det vara svårare att vara kreativ på distans och behovet av att träffas blir större, säger Klas Karlsson.

Krisen har också fungerat som en katalysator. Corona har fått saker att hända, sådant som redan var på gång, som till exempel att driva igenom förändringar eller säga upp personal.

– Chefen har kunnat gömma sig bakom corona, och anses inte lika hård när besluten är ett resultat av krisen. Kanske passar man på att göra sig av med kompetens som inte har framtiden för sig.

Klas Karlssons råd till företag i kristider är att våga satsa på rekrytering och utbildning så att man står stark när det väl vänder.

– Under pandemin har det byggts upp en service och renoveringsskuld som gör att det kommer bli stort tryck på till exempel installationssidan.