Nyheter

Rotavdraget ”sänder fel signal”

Rotavdraget är inte ett bra sätt att motverka svartjobb, menar de rödgröna partierna. – Jag har ett problem med att personer som köper svarta tjänster ska belönas genom att man tar bort skatten nästan helt, sa Helena Leander från Miljöpartiet under Nordb

Debatten under Nordbyggmässans sista dag blev stundtals het.

– Han sitter och ljuger, sa Socialdemokraternas Lars Johansson när Kristdemokraternas Stefan Attefall gjorde gällande att oppositionen inte skulle ge mer pengar till Skatteverket om de satt i regeringsställning.

Men debatten inleddes lugnare med att Pia Blank Thörnroos från Skatteverket summerade läget sedan rotavdraget infördes av Alliansregeringen i december 2008.

– Vi betalade snabbt ut miljonbelopp. I fakturamodellen, från 1 juli till i går, har vi betalat ut 7,6 miljarder, berättade hon.

Det innebär också att Alliansregeringens kalkyl för kostnaderna har spruckit. Men Lennart Hedquist från Moderaterna påpekade att systemet även innebär intäkter till Skatteverket:

– Man måste anta att väldigt mycket annars hade varit svartarbete. Sveriges Byggindustrier har gjort antaganden om att det rör sig om väldigt mycket svararbete och då blir det tämligen neutralt för staten, sa Lennart Hedquist.

Men Lars Johansson protesterade mot slutsatsen att alla jobb som nu utförs med rotavdraget annars hade utförts svart.

– Vi har fått en stor stimulans och det har ökat sysselsättningen. Många företag har kunnat gå in och jobba i stället för att säga upp personal, sa han.

Under debatten redogjorde de rödgröna för sina planer att utvidga rotavdraget till hyresrätter och att införa en klimatbonus. Men samtidigt har de rödgröna gjort klart att de ska ta bort rotavdraget när konjunkturläget är bättre. Stefan Attefall anklagade oppositionen för att vara otydlig.

– Ni vill utvidga rot, och sen ta bort det. Det är solklart för väljarna, sa han ironiskt och krävde besked vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att konjunkturläget ska tillåta en borttagning av rotavdraget.

– Det har vi sagt att vi ska återkomma till, svarade Lars Johansson.

Helena Leander försvarade den rödgröna linjen med att rotavdraget, så länge det är kvar, ska vara mer rättvist än i dag.

När Alliansregeringen införde rotavdraget motiverades det med att det dels var en konjunkturåtgärd och dels ett sätt att göra svarta jobb vita. Men det senare argumentet gillar inte de rödgröna partierna.

– Vi kan inte hålla på med skatteavdrag för att man har svartarbete. Man kan inte falla till föga på ett område, då måste man göra det på andra områden; att laga bilen, restaurangbranschen, frisörbranschen. Det finns många områden där det pågår svararbete, sa Lars Johansson.

– Om jag bor i hyresrätt och betalar hyra för att fastighetsägaren ska sköta underhållet, ska jag straffas för det, medan den som bor i villa får skattelättnad för att den annars skulle köpa svart? Vad sänder det för signal, undrade Helena Leander.

I stället menade hon att det krävs andra åtgärder för att motverka svartarbete:

– Byggbranschen har jobbat aktivt för en förändring genom att införa närvarokort och redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Jag tror att det är så man måste arbeta, sa hon.

Men Stefan Attefall anklade henne för att inte leva i verkligheten:

– Vi har försökt. Men när det är så enorma skillnader mellan att betala allt vitt eller svart räcker det inte. Om vi inte gör detta skapar vi en normalitet som undergräver skattesystemet, sa han.

Rotavdragets fakturamodell, som innebär att köparen betalar halva arbetskostnaden och hantverkaren sedan begär resten från Skatteverket, diskuterades också av panelen. Lennart Pettersson från Centern tyckte inte att modellen är optimal.

Men Lennart Hedquist försvarade den med att Skatteverket måste få en chans att göra en fortlöpande kontroll, inte bara vid deklarationstillfället.

De rödgröna var tidigare emot fakturamodellen, men nu har de sagt att de ska behålla den.

– Ja, nu har vi haft systemet och hantverkarna har vant sig vid det, det går inte att ändra över en natt, sa Kent Persson från Vänsterpartiet.