Så är bostadsläget – analys av Sveriges 50 största kommuner

 
Så är bostadsläget – analys av Sveriges 50 största kommunerFoto: Getty images  

Stockholm står för det största raset vad gäller byggstartsvolym av nya bostäder. Tappet det senaste året motsvarar drygt 6 miljarder kronor.

Detta enligt statistik från Sverige Bygger, som har analyserat bostadsläget i landets 50 största kommuner, både utifrån det totala antalet byggstarter och projekteringsstarter men också i relation till folkmängd.

– Nacka är en kommun som är med på alla topplistor och utmärker sig nästan oavsett hur man vrider och vänder på byggandet av nya bostäder, konstaterar Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.


Sverige Bygger har valt att analysera läget i landets 50 största kommuner, sett till befolkning (se statistik längre ner på sidan). Dessa kommuner står tillsammans för drygt 6 miljoner invånare vilket motsvarar ca 60 procent av hela landets befolkning. Sett till befolkningsökningen står dessa kommuner för 68 procent av ökningen mellan 1 januari-30 juni 2018 (källa: SCB).

Ser vi till byggandet av nya bostäder står de 50 största kommunerna för ca 75 procent av alla byggstarter i Sverige.

Stockholm brukar vara självklar etta på listan över de största kommunerna utifrån total byggstartsvolym, och så sent som för ett år sedan innehade staden också förstaplatsen. Stockholm stads byggstarter har rasat med över 50 procent de senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader. Även om det är jämfört med en byggboom så är raset väldigt kraftigt.

Göteborgs stad har däremot haft en positiv utveckling och toppar nu listan över byggstartsvolym för nya bostäder (tabell 1).

– Noterbart är att sju av kommunerna på den topplistan också är med bland de tio folkrikaste. Lund, Nacka och Täby är de kommuner som slår sig in på topp 10-listan utifrån byggstartsvolym nya bostäder trots att de ligger på plats 12, 16 respektive 32 sett till befolkningsmängd, konstaterar Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Fyra av topp 10-kommunerna med störst ökning av byggstartsvolym de senaste 12 månaderna (tabell 2) är från Stockholms län. Dessa är Sigtuna, Sollentuna, Nacka och Täby.

Även när det gäller kommuner som haft den största minskningen av byggstartsvolymen de senaste tolv månaderna (tabell 3) finns flera Stockholmskommuner med, utöver Stockholm även Sundbyberg, Solna och Tyresö.

Sigtuna är den kommunen med minst befolkning bland de 50 största, men som byggt bostäder för mest per capita under de senaste 12 månaderna (tabell 4).

– Nacka är en kommun som är med på alla topplistor och utmärker sig nästan oavsett hur man vrider och vänder på byggandet av nya bostäder. Av de 11 ”smickrande” topp 10-listorna är Nacka med på samtliga, säger Peter Åhs.

Blickar man längre fram och ser till projekteringsstadiet istället för byggstadiet så toppar Stockholm listan (tabell 5). Sett till planer på framtida nya bostäder, som i någon form gått in i projektering de senaste 12 månaderna, är Stockholm stad i en klass för sig.

Men frågan är, enligt Peter Åhs, om de omfattande planerna kommer att byggstartats inom en rimlig framtid, eller om det blir en större andel där planerna ändras, pausas eller flyttas framåt på grund av det osäkra läget på marknaden.

Sett till de tio kommuner som har störst ökning av projekteringsstartade nya bostäder finns hela sex kommuner från Stockholms län med (tabell 6), och räknar man per capita (tabell 8) finns hela sju kommuner från Stockholms län med bland topp tio.

–  I Järfälla finns mycket planer och det är den kommun där det skett störst ökning (tabell 6).  Allt kommer kanske inte att realiseras i byggstarter då vissa större projekt är fortsatt osäkra, men det ser onekligen ut att bli en byggboom lokalt i Järfälla framöver.

Uppsala är en kommun som utmärker sig på flera sätt. I Uppsala har det varit byggboom på nya bostäder den senaste tiden, och de senaste 12 månaderna ligger kommunen på 10:e plats räknat till byggstartsvolym per capita. Men både byggstartsvolym, och inte minst projekteringsstartad volym nya bostäder, har minskat rejält.

– Uppsala toppar listan över kommunerna med störst minskning av projekteringsstarter av nya bostäder (tabell 7). Detta samtidigt som Uppsala är med på alla topplistor över utbud av både nya och befintliga lägenheter gör att osäkerheten framåt är stor även i Uppsala. Trots detta finns planer på nya bostäder i Uppsala för flera miljarder, men det är betydligt mindre projekteringsstarter än för 12 månader sedan.

Det är relevant och intressant att även ta en titt på utbudet av begagnade lägenheter (succession, källa: Booli.se). Slår man ihop utbudet av befintliga och nya lägenheter toppar Stockholm, följt av Göteborg och Uppsala (tabell 5). I relation till folkmängden finns däremot det största utbudet i Sundbyberg.

– Medelinkomsten är högre i de kommuner där det har byggts mer, där det finns ett större utbud av nya lägenheter samt större planer på fler nya bostäder, säger Peter Åhs, marknadsansvarig på Sverige Bygger.

– Det är intressant att se att det är i och kring Stockholm som det största utbudet av lediga lägenheter finns per tusen invånare. Det är ju också i och kring Stockholm nyproduktionen av bostäder minskat kraftigt det senaste året, konstaterar Peter Åhs.

En annan intressant detalj är att åtta av topp-10-kommunerna har en medelinkomst som ligger över rikssnittet och över snittet för de 50 största kommunerna. Medelinkomsten för dessa topp 10 kommuner är 344 925 kronor vilket kan jämföras med en medelinkomst på 300 038 kronor i riket och 302 649 kronor för de 50 största kommunerna.

– Vi har inte gjort någon djupare analys av relationerna mellan medelinkomst och nyproduktion av bostäder per kommun men vid en snabb titt framgår i alla fall att medelinkomsten är högre i de kommuner där det har byggts mer, finns större utbud av nya lägenheter samt finns större planer på fler nya bostäder. Beroende på vilken data vi tittar på ligger medelinkomsten i dessa kommuner mellan 7–13 procent högre än landets medelinkomst.

 

FAKTA:

Vi har valt att titta på byggstatistik från landets största projektdatabas (Sverige Bygger), befolkningsstatistik från SCB och utbud av nya och begagnade lägenheter som fanns till salu i augusti 2018, enligt statistik från Booli.se.

Byggvärlden presenterar statistik och ranking av topp-10 bland de 50 största kommunerna. Det går att beställa topp-50-listorna och få underlaget i en Excelfil utan kostnad på: https://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet

Byggstartsvolym nya bostäder sep 2017-aug 2018,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån total byggstartsvolym

 

Ranking

Kommun

Folkmängd

Folkökning

Mkr Byggstart

Mkr Byggstart

Förändring

 

jan-juni 2018

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Byggstart

1

Göteborg

567 337

3 298

8 824

9 549

725

2

Stockholm

955 397

5 636

11 655

5 530

-6 125

3

Malmö

336 226

2 593

5 868

4 520

-1 348

4

Uppsala

221 551

1 637

3 790

2 834

-956

5

Linköping

158 841

321

1 374

1 863

489

6

Jönköping

138 115

634

1 174

1 816

642

7

Västerås

151 077

943

1 680

1 700

20

8

Lund

121 510

236

852

1 598

746

9

Nacka

102 499

1 268

842

1 449

607

10

Täby

70 937

532

840

1 300

460

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik

Stockholm brukar vara självklar etta på listan och så sent som för ett år sedan innehade staden även första platsen. Ett rejält ras i byggstarterna det senaste 12 månaderna har gjort att Stockholm fått se sig passerat av Göteborgs stad som haft en positiv utveckling. Noterbart är sju av kommunerna bland topp 10 också är med bland de 10 folkrikaste. Lund, Nacka och Täby är de kommuner som slår sig in på topp-10 listan utifrån byggstartsvolym nya bostäder trots att de ligger på plats 12, 16 respektive 32 sett till befolkningsmängd. Sex av 10 kommuner på topplistan hör också till de med störst folkökning. Det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Helsingborg. De fyra kommunerna som saknas här men som är med på topp-10 vad gäller befolkningsökning är Nacka, Kungsbacka, Järfälla och Mölndal.

 

Störst ökning av byggstartsvolymen nya bostäder

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån störst ökning av byggstartsvolym senaste 12 månaderna.

 

Ranking

Kommun

Mkr Byggstart

Mkr Byggstart

Ökning

 

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Byggstart

1

Sigtuna

130

1 232

1 102

2

Lund

852

1 598

746

3

Göteborg

8 824

9 549

725

4

Jönköping

1 174

1 816

642

5

Sollentuna

242

868

626

6

Nacka

842

1 449

607

7

Varberg

260

752

492

8

Linköping

1 374

1 863

489

9

Norrköping

710

1 198

488

10

Täby

840

1 300

460

Källa: Sverige Bygger

Fyra av topp-10 kommunerna med störst ökning av byggstartsvolym de senaste 12 månaderna är från Stockholms län. Av landets 10 största kommuner sett till befolkning finns endast fyra med på denna listan, Göteborg, Linköping, Norrköping och Jönköping. Sigtuna som toppar denna listan ligger på plats 50 av de 50 största kommunerna sett till befolkning, det har verkligen varit en byggboom där de senaste 12 månaderna.

 

Störst minskning av byggstartsvolymen nya bostäder

Ranking, bottenlistan - 10 av 50 största kommunerna utifrån störst minskning av byggstartsvolym (Mkr) senaste 12 månaderna.

 

Ranking

Kommun

Mkr Byggstart

Mkr Byggstart

Minskning

 

 

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Byggstart

1

Stockholm

11 655

5 530

-6 125

2

Sundbyberg

1 938

132

-1 806

3

Örebro

2 360

578

-1 782

4

Malmö

5 868

4 520

-1 348

5

Växjö

1 992

790

-1 202

6

Umeå

1 733

718

-1 015

7

Uppsala

3 790

2 834

-956

8

Solna

1 630

785

-845

9

Helsingborg

1 896

1 172

-724

10

Tyresö

966

269

-697

Källa: Sverige Bygger

Stockholm stads byggstarter har rasat med över 50 % de senaste 12 månaderna jämfört med föregående 12. Även om det är jämfört med en byggboom så är raset väldigt kraftigt. Fem av kommunerna med störst minskning är med bland de 10 största sett till befolkning. Det är förutom Stockholm även Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

 

Byggstartsvolym nya bostäder sep 2017-aug 2018,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån byggstartsvolym per capita

 

Ranking

Kommun

Folkmängd

Folkökning

Mkr Byggstart

Byggstart per capita (SEK)

 

jan-juni 2018

sep17-aug18

sep17-aug18

1

Sigtuna

47 659

513

1 232

25 850

2

Mölndal

67 327

1 206

1 279

18 997

3

Täby

70 937

532

1 300

18 326

4

Göteborg

567 337

3 298

9 549

16 831

5

Nyköping

55 783

316

814

14 592

6

Nacka

102 499

1 268

1 449

14 137

7

Malmö

336 226

2 593

4 520

13 443

8

Lund

121 510

236

1 598

13 151

9

Jönköping

138 115

634

1 816

13 148

10

Uppsala

221 551

1 637

2 834

12 792

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik

Sigtuna må vara kommunen med minst befolkning bland de 50 största men det byggs bostäder för mest per capita under de senaste 12 månaderna. Fyra kommuner bland de 10 med störst befolkning finns med där det byggstartat mest per capita, det är Göteborg, Malmö, Jönköping och Uppsala.

 

Projekteringsstartade nya bostäder, framtida uppskattad byggvolym, sep 2017-aug 2018

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån total framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat

 

Ranking

Kommun

Mkr Proj.start

Mkr Proj.start

Förändring

 

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Proj.start

1

Stockholm

18 967

19 849

882

2

Göteborg

7 610

9 804

2 194

3

Järfälla

1 415

5 646

4 231

4

Malmö

6 764

5 528

-1 236

5

Uppsala

8 459

4 985

-3 474

6

Nacka

5 226

4 025

-1 201

7

Haninge

1 818

3 585

1 767

8

Lund

2 535

3 303

768

9

Linköping

2 404

3 285

881

10

Solna

1 505

3 030

1 525

Källa: Sverige Bygger

Sett till planer på framtida nya bostäder, som i någon form gått in i projektering de senaste månaderna, är Stockholm stad i en klass för sig. Men frågan är bara om de omfattande planerna kommer att byggstartas inom en rimlig framtid, eller om det blir en större andel där planerna ändras, pausas eller flyttas framåt på grund av det osäkra läget på marknaden. Fem av kommunerna på topplistan utifrån projekteringsstarter finns även bland topp 10 där utbudet av nya lägenheter redan är störst. Det handlar om Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Nacka. Även om det är höga volymer projekt som projekteringsstartat i Malmö, Uppsala och Nacka har det skett en ganska stor nedgång jämfört med projekteringsstarterna 12 månader tidigare. I Järfälla finns mycket planer och det är den kommun där det skett störst ökning som ni även kan se i nästa tabell. Allt kommer kanske inte att realiseras i byggstarter då vissa större projekt fortsatt är osäkra, men det ser onekligen ut att bli en byggboom lokalt i Järfälla framöver.

 

Störst ökning av projekteringsstartade nya bostäder

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån störst ökning av framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat senaste 12 månaderna.

 

Ranking

Kommun

Mkr Proj.start

Mkr Proj.start

Förändring

 

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Proj.start

1

Järfälla

1 415

5 646

4 231

2

Göteborg

7 610

9 804

2 194

3

Haninge

1 818

3 585

1 767

4

Solna

1 505

3 030

1 525

5

Luleå

1 096

2 461

1 365

6

Örebro

1 202

2 527

1 325

7

Kalmar

294

1 407

1 113

8

Södertälje

134

1 110

976

9

Tyresö

135

1 035

900

10

Stockholm

18 967

19 849

882

Källa: Sverige Bygger

Även om det fortfarande finns osäkerheter kring en hel del av de projekt som planeras och projekteras i dessa kommuner så indikerar detta att det kan bli en ökning av byggstarter framöver. Se till att ni har koll på dessa kommuners framtida nyproduktion av bostäder. Från topplistan av de kommuner som har störst utbud av nyproducerade lägenheter återfinns endast fyra även på denna listan, Göteborg, Haninge, Örebro och Stockholm.

 

Störst minskning av projekteringsstartade nya bostäder

Ranking, bottenlistan - 10 av 50 största kommunerna utifrån störst minskning av framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat senaste 12 månaderna.

 

Ranking

Kommun

Mkr Proj.start

Mkr Proj.start

Förändring

 

 

sep16-aug17

sep17-aug18

Mkr Proj.start

1

Uppsala

8 459

4 985

-3 474

2

Malmö

6 764

5 528

-1 236

3

Nacka

5 226

4 025

-1 201

4

Jönköping

2 710

1 561

-1 149

5

Sollentuna

3 148

2 050

-1 098

6

Sundbyberg

3 020

2 150

-870

7

Halmstad

1 650

836

-814

8

Östersund

1 000

198

-802

9

Sundsvall

1 030

465

-565

10

Helsingborg

1 784

1 234

-550

Källa: Sverige Bygger

I Uppsala har det varit byggboom på nya bostäder om vi går tillbaka lite i tiden och de senaste 12 månaderna ligger kommunen på 10:e plats räknat till byggstartsvolym per capita. Men, både byggstartsvolym och inte minst projekteringsstartad volym nya bostäder har minskat rejält. Bland de till folkmängd 10 största kommunerna återfinns även tre till på denna listan, Malmö, Jönköping och Helsingborg.

 

Projekteringsstartade nya bostäder, framtida uppskattad byggvolym, sep 2017-aug 2018

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån framtida uppskattad byggvolym som projekteringsstartat, per capita

 

Ranking

Kommun

Folkmängd

Folkökning

Proj.start per capita (SEK)

 

jan-juni 2018

sep17-aug18

1

Järfälla

77 412

959

72 934

2

Sundbyberg

49 910

486

43 078

3

Haninge

88 975

938

40 292

4

Nacka

102 499

1 268

39 269

5

Solna

80 304

597

37 732

6

Luleå

77 338

-132

31 821

7

Täby

70 937

532

28 969

8

Sollentuna

72 301

453

28 354

9

Lund

121 510

236

27 183

10

Nyköping

55 783

316

24 022

Källa: SCB folkmängd, Sverige Bygger byggstatistik

Sju av topp 10 kommunerna är från Stockholms län trots att Stockholms stad inte finns med bland dessa. Det planeras och projekteras nya bostäder fortsatt för fullt kring Stockholm. Luleå sticker upp i Norr och Lund i söder då det gäller projekteringsstartad volym per capita.

 

Utbud av nya lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Folkökning

Utbud nya lgh

Utbud nya lgh

Förändring

 

jan-juni 2018

Till salu aug 2017

Till salu aug 2018

utbud nya lgh

1

Stockholm

5 636

2 131

2 707

576

2

Göteborg

3 298

698

1 920

1 222

3

Uppsala

1 637

1 613

1 606

-7

4

Malmö

2 593

767

1 249

482

5

Nacka

1 268

653

818

165

6

Sundbyberg

486

386

624

238

7

Örebro

1 075

612

605

-7

8

Sollentuna

453

414

597

183

9

Täby

532

281

556

275

10

Haninge

938

211

520

309

Källa: SCB folkökning, Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu

Den byggboom som varit de senaste åren i storstadsområdena har gett resultat i form av ett numera väl känt ökat utbud av nya lägenheter. Fem av de till folkmängd 10 största kommunerna återfinns på listan med störst utbud av nya lägenheter som fanns till salu i augusti 2018 enligt Booli.se. Resterande fem på listan är samtliga kommuner i Stockholms län. Räknat i förhållande till befolkningsökningen så sticker Uppsala, Sundbyberg, Sollentuna och Täby ut med stort utbud.

 

Utbud av nya lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Utbud nya lgh

Utbud nya lgh

Förändring

Utbud nya lgh

 

Till salu aug 2017

Till salu aug 2018

utbud nya lgh

per 1000 invånare aug 2018

1

Sundbyberg

386

624

238

13

2

Sollentuna

414

597

183

8

3

Nacka

653

818

165

8

4

Täby

281

556

275

8

5

Uppsala

1 613

1 606

-7

7

6

Järfälla

663

455

-208

6

7

Haninge

211

520

309

6

8

Solna

305

415

110

5

9

Norrtälje

165

266

101

4

10

Örebro

612

605

-7

4

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger utifrån befolkningsstatistik från SCB.

Hela åtta av topp 10 kommunerna är från Stockholms län även om själva Stockholm stad saknas (ligger på plats 18). Malmö och Göteborg ligger precis utanför topplistan på plats 11 respektive 12. Utbudet av nya lägenheter per 1000 invånare är tydligt större i många Stockholmskommuner jämfört med övriga landet. Även Uppsala nära Stockholm är med på listan och totalt sett ger detta en bild av att det verkligen är ett större utbud av nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen än i andra delar av landet. Även om vi räknar in den stora befolkningen i regionen är utbudet per 1000 invånare större där än i övriga landet. Huruvida det är ett överutbud eller fel utbud prismässigt får andra bedöma men onekligen kan det komma att påverka även planerna på framtida nyproduktion.

 

Utbud av befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av befintliga (ej nya) lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Utbud befintliga lgh

Utbud befintliga lgh

Förändring

 

Till salu aug 2017

Till salu aug 2018

utbud lgh

1

Stockholm

3 910

4 185

275

2

Malmö

1 104

1 261

157

3

Göteborg

1 183

1 239

56

4

Uppsala

795

926

131

5

Solna

462

544

82

6

Nacka

361

437

76

7

Västerås

356

389

33

8

Örebro

345

385

40

9

Linköping

377

382

5

10

Lund

303

369

66

Källa: Booli.se, utbud av antal befintliga (begagnade) lägenheter till salu

Även om vi fokuserar på nyproduktion av bostäder är det relevant och intressant att då även ta en titt på utbudet av begagnade lägenheter (succession, källa: Booli.se). Sex av topp 10 kommunerna på listan återfinns även på topplistan över utbud av nyproduktion, det är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Nacka och Örebro.

 

Utbud av befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av befintliga (ej nya) lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Utbud bef. lgh

Utbud bef. lgh

Förändring

Utbud befintliga lgh

 

Till salu aug 2017

Till salu aug 2018

utbud lgh

per 1000 invånare aug 2018

1

Solna

462

544

82

7

2

Sundbyberg

329

312

-17

6

3

Järfälla

282

356

74

5

4

Stockholm

3 910

4 185

275

4

5

Nacka

361

437

76

4

6

Uppsala

795

926

131

4

7

Malmö

1 104

1 261

157

4

8

Sundsvall

263

319

56

3

9

Sollentuna

175

233

58

3

10

Lund

303

369

66

3

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger utifrån befolkningsstatistik från SCB.

Många av kommunerna i Stockholms län (dock ej Stockholm stad) återfinns även på topplistan över utbud av nyproduktion per 1000 invånare, det är Solna, Sundbyberg, Nacka, Uppsala, Sollentuna.

 

Utbud av nya + befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya + befintliga lägenheter enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Utbud lgh totalt

Utbud lgh totalt

Förändring utbud

 

Till salu aug 2017

Till salu aug 2018

nya + befintliga Lgh

1

Stockholm

6 041

6 892

851

2

Göteborg

1 881

3 159

1 278

3

Uppsala

2 408

2 532

124

4

Malmö

1 871

2 510

639

5

Nacka

1 014

1 255

241

6

Örebro

957

990

33

7

Solna

767

959

192

8

Sundbyberg

715

936

221

9

Linköping

744

873

129

10

Sollentuna

589

830

241

Källa: Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu

Slår vi ihop utbudet av befintliga och nya lägenheter toppar dessa kommuner. Utbudet har ökat i samtliga kommuner jämfört med för ett år sedan. Sex av kommunerna med störst utbud av lägenheter tillhör även de 10 största sett till befolkning. Fem av dessa, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Linköping samt Nacka finns även med på topplistan över de kommuner med störst byggstartad volym de 12 senaste månaderna.

 

Utbud av befintliga lägenheter,

Ranking, topp 10 av 50 största kommunerna utifrån utbud av nya + befintliga lägenheter, per 1000 invånare, enligt utbudsstatistik från Booli.se

 

Ranking

Kommun

Medelinkomst

Folkmängd

Folkökning

utbud lediga + nya lgh.

 

år 2016 (SCB)

jan-juni 2018

per 1000 invånare

1

Sundbyberg

330 148

49 910

486

19

2

Nacka

406 510

102 499

1 268

12

3

Solna

346 638

80 304

597

12

4

Sollentuna

392 682

72 301

453

11

5

Uppsala

303 643

221 551

1 637

11

6

Täby

429 334

70 937

532

11

7

Järfälla

321 604

77 412

959

10

8

Haninge

300 344

88 975

938

8

9

Malmö

259 519

336 226

2 593

7

10

Stockholm

358 825

955 397

5 636

7

Källa: SCB, inkomst och folkmängd, Booli.se, utbud av antal lägenheter till salu, sammanställt av Sverige Bygger

 

Åtta av dessa topp 10 kommunerna är från Stockholms län och även om de har en stor befolkningsmängd och ökande befolkning är det intressant att så det är i och kring Stockholm som det största utbudet av lediga lägenheter finns per tusen invånare. Det är ju också i och kring Stockholm nyproduktionen av bostäder minskat kraftigt det senaste året. En annan intressant detalj är att åtta av topp 10 kommunerna har en medelinkomst som ligger över rikssnittet och över snittet för de 50 största kommunerna. Medelinkomsten för dessa topp 10 kommuner är 344 925 kr vilket kan jämföras med en medelinkomst på 300 038 kr i riket och 302 649 kr för de 50 största kommunerna.

Vi har inte gjort någon djupare analys av relationerna mellan medelinkomst och nyproduktion av bostäder per kommun men vid en snabb titt framgår i alla fall att medelinkomsten är högre i de kommuner där det har byggts mer, finns större utbud av nya lägenheter samt finns större planer på fler nya bostäder. Beroende på vilken data vi tittar på ligger medelinkomsten i dessa kommuner mellan 7–13 % högre än landets medelinkomst.

-

Vill du ha hela topp-50 listorna finns hela underlaget i en Excelfil som du får med all statistik utan kostnad här: https://www.sverigebygger.se/bostadsbyggandet

 

Taggar

Analys/Statistik

 
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se