Nyheter

Så blir Kirunas nya centrum

Skisser: Kjellander + Sjöberg

Kiruna måste flytta på sig och målet är att staden inom fem år ska ha ett nytt centrum.
Nu är det klart vilka som kommer att bygga den första delen av Kiruna vid stadens nya torg. 

Stadskärnan ska flytta cirka tre kilometer österut eftersom gruvbrytningen under stadens västra delar har resulterat i en sprickbildning som närmar sig bebyggelsen.
Kiruna kommun utlyste en markanvisningstävling för ett nytt stadskvarter och nu står det klart att det blir Kjellander + Sjöberg som tillsammans med Skanska blir några av de aktörer som kommer att bygga första delen av Kiruna vid stadens nya torg.

Torget är centrerat kring stadshuset och kvarteret som Kjellander + Sjöberg har ritat innehåller nya bostäder kring en grön gård, Fjällbäcken, med lokal naturkaraktär, där hållbara strategier för dagvatten och ekologiska spridningsmöjligheter för växt- och djurliv på tvären i den långsträckta stadsstrukturen stöds.

Kvarteret är format efter lokala förhållanden och klimat. Här finns exempelvis lagringsytor för snöupplag och en diagonal trappa som vintertid blir en skidbacke med släplift.
Ambitionen med projektet är att erbjuda sociala mötesplatser för olika årstider och generationer, med ett aktivitets- och fritidscenter i kombination med attraktiva bostäder och grön uthållig infrastruktur.
Bebyggelsen är gestaltad i naturliga material med lokal förankring som natursten och trä.

 

Fakta

Typ: Bostad, Hållbar utveckling
Status: Pågående uppdrag
Storlek: M 1000-10 000 kvm
Adress: Kiruna
Beställare: Skanska
Omfattning: 2 000 kvm, 90 lgh
Ledning: Stefan Sjöberg
Team: Pontus Nilsson, Joel Yngvesson, Alessandro Macaluso