Nyheter

Så byggs Danmarks längsta landbro

UPPDATERAD. Med en längd på 730 meter blir motorvägsbron i jylländska Funder Ådal Danmarks längsta landbro. En tvillingbro i betong som byggs med den tyska metoden ”Match Cast”.

Bron, som byggs just nu, är en del av en motorväg mellan städerna Århus och Herning på Jylland, enligt Peri.

Den 30 meter breda bron, som totalt väger 20 020 ton per vägbana, bärs upp av åtta par permanenta bropelare i betong och elva par temporära.

En speciell stålsockel, utformad som ett jättelikt ”A”, används också under byggskedet så att de gjutna brosektionerna som bildar vägbanan inte ska falla ner i ådalen när de trycks ut.

Vägbanan byggs av 26 brosektioner som gjuts på land. Varje sektion väger 770 ton och är 28 meter lång. När en sektion är gjuten och färdigbrunnen skjuts den ut över en 36 meter lång ”näsa” av stål och över bropelarna.

Det som skjuter eller trycker ut vägsektionerna är stora ”stämp” som drivs av hydraulik. Tack vare att varje bropelare har en stålplatta, belagd med teflon på ovansidan, uppstår en glidande effekt när sektionerna skjuts ut över pelarna.

Sex timmar tar det att skjuta ut en sektion 28 meter framåt. När den sista 26:e brosektionen pressas ut kommer det att gå åt en hydraulisk kraft på 470 ton.

Entreprenör är ett tyskt konsortium av tre företag: Züblin, Dywidag och Peri.

Hösten 2012 ska bron och hela motorvägen vara klara att köra på.