Nyheter

Så kan årets byggchef blir ännu bättre

Fem kandidater tävlar om att bli Årets byggchef. På torsdag eftermiddag står Sveriges bäste byggchef på Nordbyggs scen. Och får sen lära sig bli ännu bättre på scen.

Priset är nyinstiftat av tidningen Byggvärlden och organisationen Byggcheferna. Målet har varit att hitta en chef som är skicklig på att driva en byggprocess optimalt, för kunder, det egna företaget och medarbetarna. Dessutom en person som står för nytänkande.

Detta är egenskaper som samtliga fem kandidater besitter. Och Årets byggchef kommer att bli en ännu bättre ledare efter att ha fått priset: en fem-dagars handledning under rubriken ”Det personliga uttrycket”. Kursen ges av Ledarstudion som drivs av Lena Ahlström. Hon har hjälp av landets främsta skådespelare för att lära chefer att ledarskap är som att stå på scen.

— Det gäller att vara trygg när man förmedlar ett budskap. För vem vill lyssna på en chef som är osäker? Det handlar i stället om att förmedla värme, glädje och entusiasm. Ledare som är duktiga på att förmedla budskap får med sig personal, säger Lena Ahlström.

— Hon tycker det är bra att visa känslor. Chefen ska kunna säga att det man har framför sig känns jobbigt men man ska också ha en idé om hur gruppen tillsammans tar sig igenom det.

— Som ledare ska man visa vägen men inte stå i vägen, säger Lena Ahlström.

Klockan 16.30 på torsdag står Årets byggchef på scenen. Sedan intervjuas vinnaren av Byggvärldens chefredaktör Fredrik Karlsson i Byggvärlden lounge på mässan. Där talar även Zdravko Markovski om sin karriärresa från ingenjörsutbildningen på KTH, via arbetsledarjobb på JM hela vägen till koncernledningen.

Här är de tävlande om priset

Jörgen Larsson, Regionchef Hus Väst, Skanska. Chef för 750 medarbetare. Hus Väst

Började på Skanska 1989, direkt efter tekniskt gymnasium. Blev av med jobbet i lågkonjunkturen, arbetade då ett år i Tyskland innan han började på Skanska igen, 1996, i Oslo. Distriktschef 1999, regionchef sedan 2005.

Jurykommentar: En sann samhällsbyggare med de förpliktelser ordet innebär. Har med stort engagemang och i nära samarbete med beställaren drivit ombyggnaden av miljonprogrammet Brogården i Alingsås med stort fokus på energieffektivisering.

Erik Nilsson, platschef vid Hägernässtrand i Täby där JM bygger 800 lägenheter. Leder 70 medarbetare.

Gick bygg och anläggningsteknisk gymnasielinje. Läste in tekniskt gymnasium på Komvux. Yrkestekniskt utbildning på KTH. Jobbat som snickare, arbetsledare och är nu, sedan två år platschef på JM.

Jurykommentar: Har gått den långa vägen, från snickarjobb till en av JM:s populäraste platschefer, bland kunder och personal. Kan produktion men har också stor förståelse för slutkundens behov och intressen.

Konstantin Spinos, arbetschef Underjord, Veidekke Entreprenad AB, Anläggnings Öst. 94 medarbetare. Omsättning 300 SEK 2009.

Gick väg och vatten, KTH. Tolv år på Skanska och sedan 2006 arbetschef på Veidekke.

”Om jag inte var byggchef”: Då skulle jag göra något helt annat, vara konstnär eller arbeta med musik.”

Jurykommentar: En sann ”intraprenör” (entreprenör inom ett bolag) som byggt upp en verksamhet från grunden. Lyckas kombinera ledarskap, lagbygge med kunskaper inom tekniskt avancerad verksamhet under jord där han finner nya tekniska lösningar.

Carina Angarth, projektchef, NCC. Budget ungefär 400-450 miljoner kronor.

Gick väg och Vatten på KTH. Första anställningen på ABV som fusionerades med nuvarande arbetsgivaren NCC 1989. Jobbat som skiftutsättare, med stabsfunktion, planering/kalkylering med mera.

Jurykommentar: Erfaren platschef som trivs i produktionen och skapar trivsel bland personalen. Är noga med dokumentation och information. Skapar också goda relationer med kunden och levererar goda resultat i stora, komplicerade projekt.

Niklas Andersson, platschef och delägare på Bra Bygg med 60 anställda.

Civilingenjör från Chalmers, arbetsledare på Jikås. Startade eget 2007.

Jurykommentar: Delägare som jobbar som platschef. Skapar bra samarbetsklimat på byggena och får med både personal och underentreprenörer. Har alltid god lönsamhet och är uppskattad bland kunderna som ofta återkommer.

De utser årets byggchef

Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst. Nu styrelseproffs i JM med flera bolag.

Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Forma Publishing Group och MQ.

Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete.

Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden.

Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år. Tidigare adjungerad professor på KTH och där forskat och undervisat i byggandets ekonomi och ledarskap.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden.