Nyheter

Så ska Sturekvarteret byggas om

Bångska Palatsets fasad med ornament och statyer ska återskapas. Fasaden hyvlades under 50-talet för att ge plats åt reklamskyltar. Bild. AIX Arkitekter.

Öppna offentliga ytor, fler kontorsytor, nya bostäder, hotell, tydligare återkoppling till byggnadernas historia – och färre rivningar.  På onsdagen offentliggjordes det nya förslaget till detaljplanen på hur Sturekvarteret i Stockholm ska byggas om till en totalkostnad av fem miljarder kronor.

I maj 2017 presenterades ett förslag för Sturekvarteret som sedan återremitterades i Stadsbyggnadsnämnden samma år. Planerna kritiserades bland annat för sina rivningar.

Nu har fastighetsägaren ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), genom sitt byggherreombud TAM Group, i nära dialog med Stadsbyggnadskontoret utvecklat förslaget efter att ha lyssnat på synpunkter från Stockholms stad, allmänheten och andra remissinstanser.

– Resultatet är ett helhetsförslag där vi renoverar 1800-talsbyggnader, återskapar förlorad stenstad och bjuder in allmänheten till delar som inte har varit tillgängliga tidigare, säger Charlotta Rosén, projektansvarig Sturekvarteret.

Enligt planerna kommer kvarteret vid Stureplan i Stockholm, där Sturegallerian och Sturebadet ligger, få nya arbetsplatser, 80 nya lägenheter och en ny entré till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Det ska även byggas ett nytt hotell och flera takterrasser.

Den röda tråden för omvandlingen har varit ökad upplevd offentlighet, nya stadsrum, mer dagsljus, tydligare gångstråk och entréer. Dessutom läggs stor vikt vid historiska intressen, till exempel kommer de historiska fasaderna att restaureras.

– Vi ökar omhändertagandet av de historiska byggnaderna, som Bångska palatset. Där återställer vi den ornamentrika fasaden med sina statyer och återskapar även en innergård, berättar Charlotta Rosén.

Ett stort parkeringshus på Grev Turegatan, byggt 1936, kommer att rivas. Det skapar möjligheter för att utveckla den angränsande Marmorhallen.

–  I Marmorhallen ökar vi takhöjden, bygger ett böljande glastak och en takterrass. Vi ska också göra en tydligare entré in i gallerian och en ny tunnelbaneentré, säger Jens Randecker, arkitekt på Sweco.

Ytterligare en byggnad ska rivas, ett kontorshus på Humlegårdsgatan, som ska ge plats för ett nytt hotell med 135 rum.

Utställningen av förslaget till detaljplan pågår under sommaren. Under förutsättning att Stockholms stad fattar beslut om ny detaljplan startar det förberedande arbetet 2020. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper med planerad byggstart 2021.  

I den första fasen rivs garaget och en ny tunnelbaneentré byggs från Marmorhallen till Östermalmstorgs tunnelbana. I fas två genomförs renoveringen av själva gallerian från 1989. Verksamheterna i Sturekvarteret håller öppet under tiden då bygget pågår. Under projekteringen har byggherren samverkat med Skanska.

– Skanska har bland annat varit med och tagit fram metoder för hur vi kan effektivisera byggprocessen, transporter och logistik, säger Charlotta Rosén.

Efter utbyggnaden ökar den totala ytan i Sturekvarteret från 95 000 till 105 000 kvadratmeter.

– Det finns ett skriande behov av kontorsytor i city. Efter utbyggnaden kommer dubbelt så många personer att arbeta i Sturekvarteret.

Byggtiden beräknas till cirka sju år och kostnaden för ombyggnaden uppskattas till fem miljarder kronor.

– Vi kommer att kunna ta ut Stockholms högsta hyror. Det här är Stockholms bästa adress, säger Charlotte Rosén.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget:

1. Bångska palatsets fasad mot Stureplan återskapas till original samtidigt som palatsets flyglar bevaras och innergården återskapas

2. Verksamheterna i Sturekvarteret kommer att hålla öppet under genomförandetiden

3. Varuintaget på Humlegårdsgatan blir kvar men framtidens leveranser samordnas bättre för att minska trafiken till kvarteret

4. Kvarteret får en ny entré och ett nytt hotell mot Humlegårdsgatan, vilket skapar tydligare koppling mellan kvarteret och Humlegårdsgatan

5. Ett nytt offentligt stråk mellan Marmorhallen och Freys hyrverk skapar en bättre koppling och siktdjup i kvarteret. Detta är viktigt för att återge den omgivande stenstadens kvartersskala också inne i det nu massiva kvarteret.

Källa: TAM Group