Nyheter

”Säg nej till bud <br></br> på Peab Industri”

Peab Industri har en bättre framtid utanför Peab, anser Aktiespararna. Nu rekommenderas aktieägarna att säga nej till Peabs köp av Peab Industri.

Sveriges Aktiesparares riksförbund påminner om att det huvudsakliga skälet till att Peab Industri avknoppades från Peab under 2007 var just att det skulle ge företaget en bättre framtid. Dessutom skulle det ge möjlighet för Peab Industri att även serva konkurrenter till sitt moderbolag.

Det bör aktieägarna ha i minnet när de fattar beslut om de vill sälja sina aktier i Peab Industri, påpekar Aktiespararna. 71 procent av aktieägarna har hittills accepterat budet, där de erbjuds tre aktier i Peab i utbyte mot två i Peab Industri. Aktiespararna pekar även på att Peab-aktien sjunkit rejält sedan budet lades, vilket minskat budpremien kraftigt.