Nyheter

”Säkert beteende” tema för arbetsmiljöarbetet

NCC genomför Awareness day för elfte året. Foto: NCC

De senaste fyra åren har de allvarligare olyckorna minskat med mer än 30 procent på NCC. Awareness Day, som genomförs på onsdagen, är en viktig del i bolagets fortsatta säkerhetsarbete.
– Även om olyckorna går ner får vi inte luta oss tillbaka, säger Lars-Gunnar Larsson, Head of Health and Safety, NCC  

Idag, onsdag, diskuteras vikten av ett säkert beteende i det dagliga arbetet under koncernens årliga Awareness Day. I elva år har NCC arrangerat Awareness Day den första onsdagen i september, som ett komplement till höstens Safety Week.

Klockan 09.00 avbryts arbetet på samtliga NCC:s arbetsplatser i hela Norden för samtal om hur man tillsammans skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Årets tema är ”Säkert beteende”.

‒ Under arbetsstoppet kan var och en reflektera över säkerhetskulturen på sin egen arbetsplats. Vi vet sedan länge att ett säkert beteende är en av de avgörande faktorerna för att undvika olyckor på en arbetsplats, men arbetet behöver ständigt utvecklas. Även om vi de senaste åren fått positiva signaler på att allvarliga incidenter minskar får vi inte luta oss tillbaka utan vi måste hela tiden jobba vidare, säger Lars-Gunnar Larsson, Head of Health and Safety, NCC.

Den senaste fyraårsperioden har de riktigt allvarliga olyckorna på NCC minskat med mer än 30 procent. Under året har NCC även gjort en grundlig genomgång av samtliga olyckor och tillbud med extra fokus på de allvarliga, för att ytterligare öka kunskapen om säkerhetsarbetet. 
2017 infördes ett system för digitaliserad rapportering av alla typer av arbetsmiljöincidenter, men där det ges möjlighet att analysera de mest allvarliga incidenterna.

– Tre högriskområden har identifierats. Det handlar om arbete på hög höjd, tunga kranlyft inklusive lastning och lossning samt trafikerad miljö. Men tack vare den digitaliserade rapporteringen kan vi göra pricksäkra analyser som kan användas för pricksäkra åtgärder.  

Prio ett för att förbättra säkerheten på arbetsplatserna handlar om att förändra attityder och mänskliga beteenden. 

– Men då detta inte visat sig räcka jobbar NCC nu med barriärer, både fysiska och digitala, mellan människa och risken för olycka. Det kan handla om allt från staket till AI-teknik och sensorer, sådant som kan stoppa olyckan.  

Awareness Day genomfördes för första gången 2011. 2014 infördes verktyget Time Out där medarbetarna uppmanas att pausa arbetet när de upplever en osäker situation. Sedan 2017 hålls dagliga säkerhetsgenomgångar inför dagens arbetsmoment på alla NCC:s byggarbetsplatser.