Nyheter

Säljer de sista byggrätterna vid Göteborg Landvetter Airport

Visionsbild över framtida Göteborg Landvetter Airport. Visionsbild: Krook & Tjäder

Swedavia säljer de sista byggrätterna på logistikområdet Logistics Park 1 vid Airport City Göteborg. Köpare är Nordiska Galleriet Properties AB. Samtidigt inleder Swedavia arbetet med den andra logistikparken, som kommer bli dubbelt så stor som den första etappen.

Swedavias arbete med den framväxande flygplatsstaden Airport City Göteborg fortsätter och Swedavia säljer nu de sista byggrätterna på logistikområdet Logistics Park 1. Försäljningen av byggrätterna till Nordiska Galleriet Properties omfattar tre markägande bolag, med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 17,4 miljoner kronor. Ägaröverlåtelsen skedde den 7 oktober 2021. 

– Vi är naturligtvis väldigt glada att Nordiska Galleriet Properties och därmed ännu en aktör väljer att vara en del i utveckling av Airport City Göteborg. Vi ser nu en snabb framväxt av ett nytt nav för transport och logistik vid flygplatsen. De logistikfastigheter som nu planeras för kommer att ligga lättillgängligt och välexponerat vid infarten till Göteborg Landvetter Airport, säger Stefan Stenberg, vd för Swedavia Real Estate, i ett pressmeddelande.

– Vår möbelverksamhet i Mölndal har utvecklats mycket starkt på senare tid och det känns bra att vi nu utökar vårt fastighetsbestånd och får tillgång till mer lagringskapacitet vilket bäddar för fortsatt tillväxt för Nordiska Galleriet i Göteborgsregionen, säger Per Sköld, vd för Nordiska Galleriet Properties, återförsäljare av möbler, belysning och heminredning i premium-segmentet. 

I och med försäljningen till Nordiska Galleriet Properties är samtliga byggrätter sålda på logistikområdet Logistics Park 1, som har en markyta om totalt 300 000 kvadratmeter. Under de senaste tre åren har cirka 95 000 kvadratmeter nya lokaler för lager och logistik färdigställts. Den senaste tidens försäljningar innebär att cirka 20 000 kvadratmeter kontors-, verksamhets- och lagerlokaler kommer att skapas under de kommande två åren.

För att möta en stark efterfrågan på logistikfastigheter vid flygplatsen påbörjas nu arbetet med Logistics Park 2, som till ytan är dubbelt så stor som den första logistikparken.

– Intresset för etablering av logistikverksamhet i anslutning till det transportnav som flygplatsen utgör är fortsatt stark. För att möta den efterfrågan påbörjar Swedavia nu arbetet med Airport City Göteborgs andra logistikområde, som till ytan är dubbelt så stor som den första logistikparken, säger Stefan Stenberg.

Logistics Park 2 är beläget på flygplatsens västra sida och har en markyta på cirka 700 000 kvadratmeter. Detaljplanearbetet för det nya logistikområdet kommer att starta under nästa år. Målet är att den första byggnaden på området ska stå klar under år 2025. Totalt sett planeras en utveckling av cirka 350 000 kvadratmeter moderna och effektiva lager- och logistikanläggningar.