Nyheter

Samverkar för ny simhall

NCC har fått i uppdrag, att i samverkan med kommunägda Lejonfastigheter AB, projektera en ny simhall vid Folkungavallen i Linköping.
I det första skedet, Fas 1, ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om bygguppdraget till Fas 2.  
Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 500 MSEK.

I det första inledande skedet, Fas 1, kommer NCC och Lejonfastigheter gemensamt utarbeta ett fastighetsprogram, systemhandlingar och riktpris. I den andra efterföljande fasen, Fas 2, påbörjas själva byggnationen.

– NCC har god erfarenhet av att bygga simhallar och badanläggningar. Vi har även lång erfarenhet av partneringprojekt och ser modellen som överlägsen när det gäller just badhusprojekt som till sin karaktär har en hög komplexitet med många olika aktörer involverade, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsnivån inom energi, inomhusmiljö och materialval blir hög för den nya byggnaden som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Förutom simhallen planeras det för kontorsytor, restaurang och restaurangkök med 3D- fastighetslösning. Upprustning av intilliggande parkområde kommer ut på förfrågan under projektets gång.

Den nya simhallen beräknas stå klar för invigning under första kvartalet 2021.