Nyheter

Sänkt avgift efter asfaltskartell i Norge

NCC åkte på dryga böter efter ett asfalts-samarbete i Norge. 

Efter ett överklagande sänker nu tingsrätten i Oslo avgiften från 150 miljoner svenska kronor 43 miljoner kronor.

Tingsrätten i Norge meddelade på onsdagen en sänkning av konkurrensskadeavgiften som den norska konkurrensmyndigheten påförde NCC efter olaglig kartell-verksamhet. Asfalts-samarbetet ägde rum mellan norska NCC och Veidekke i Trøndelag mellan åren 2004 och 2008.

NCC anser att domstolen saknade skäl att döma bolaget då det handlat om en enskild person på NCC som ägnat sig åt olagligt samarbete med en konkurrent.

I och med sänkningen till 43 miljoner svenska kronor anser NCC att domstolen har tagit hänsyn till bolagets ståndpunkt i detta fall.

– Det är fortfarande otroligt mycket pengar. Men vi noterar att tingsrätten tagit hänsyn till våra argument, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC.

I april 2013 överklagade NCC Konkurransetilsynets konkurrensskadeavgift till tingsrätten för att få ett klargörande av vad NCC skulle kunna göra annorlunda för att förhindra det inträffade.

– Vi menar att NCC inte kunde förhindra denna överträdelse. Den inträffade trots NCC:s omfattande regelverk samt utbildning i affärsetik och konkurrensrätt, säger Håkan Broman.

Enligt NCC rör det sig om en enskild tidigare medarbetare som medvetet agerat i strid mot NCC:s värderingar och regler.

– Vi ska nu utvärdera domen mer ingående och får se vilket beslut vi kommer till. Vi har en månad på oss att överklaga.